Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > Ogłoszenia > Rok 2013/2014 > Obrona pracy doktorskiej Emilii Dowgiało
Obrona pracy doktorskiej Emilii Dowgiało

Obrona pracy doktorskiej Emilii Dowgiało

06.05.2014

Dnia 15 kwietnia 2014 roku w gabinecie dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej przez wiele lat związanej z WSF Emilii Dowgiało pt. O flamenco polskim piórem... Kulturowe realia i słowne bariery. Doktorat przygotowany został pod opieką dr hab. prof. UWr. Wojciecha Solińskiego. Recenzentami byli dr hab. prof. UP Barbara Obtułowicz oraz prof. dr hab. Piotr Sawicki.

Decyzję komisji, której przewodniczyła prof. dr hab. Joanna Pyszny, w dniu 6 maja b.r. zatwierdziła Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, nadając doktorantce stopień doktora nauk humanistycznych.

Rozprawa dr Dowgiało analizuje świadectwa polskich podróżników, którzy odwiedzili Andaluzję przed rokiem 1936 i chwycili za polskie pióro, by opisać obejrzane za Pirenejami spektakle flamenco. Badaczka słowiańskim, choć edukowanym w Hiszpanii okiem, przyjrzała się iberyjskimkulturowym realiom oraz słownym barierom, na jakie napotykali nasi rodacy i zestawiła je z najnowszymi, zaskakującymi odkryciami przewartościowującymi naszą wiedzę na temat genezy flamenco. Nie należałoby jej bowiem szukać w cygańskiej pieczarze, lecz w pełnych blasku reflektorów teatrach i szkołach tańca, a także w... Operze Paryskiej.

Dr hab. prof. UP Barbara Obtułowicz: O flamenco polskim piórem... Kulturowe realia i słowne bariery stanowi pierwsze, naprawdę kompleksowe ujęcie problemu dotąd traktowanego jedynie przyczynkowo. Jest to pozycja w niejednym zakresie pionierska, bardzo samodzielna. Porusza tematykę mało znaną w polskiej literaturze przedmiotu, która również w historiografii światowej stawia jeszcze wiele znaków zapytania. Powstanie takiej pracy byłoby trudne, lub wręcz niemożliwe bez pasji Autorki, niekwestionowanej specjalistki zarówno od teorii jak i praktyki flamenco” (z recenzji doktorskiej).

Prof. dr hab. Piotr Sawicki: „W swym obecnym kształcie redakcyjnym obszerna, oparta na samodzielnej, krytycznej często interpretacji olbrzymiego materiału źródłowego, dopracowana pod względem warsztatowym /…/ rozprawa mgr Emilii Dowgiało spełnia wymogi stawiane dysertacjom naukowym z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, a tym samym może być dopuszczona do dalszych etapów przewodu doktorskiego, o co wnoszę z poczuciem uzasadnionej satysfakcji osobistej, chodzi bowiem o moją byłą magistrantkę, jedną z najbardziej utalentowanych absolwentek wrocławskiej iberystyki” (z recenzji doktorskiej).

Zainteresowanych przyszłych czytelników informujemy, iż wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej planuje publikację rozprawy.

Emilia Dowgiało od piętnastu lat tańczy flamenco, z czego pięć lat uczyła się w Andaluzji, dokąd przeprowadziła się, aby poświęcić się swojej życiowej artystyczno-naukowej pasji (www.taniecflamenco.pl)

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia