Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > Ogłoszenia > Rok 2016/2017 > Konferencja “Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos” - Jubileusz Profesora Piotra Sawickiego, 11-12 maja 2017 r.
Konferencja “Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos” - Jubileusz Profesora Piotra Sawickiego, 11-12 maja 2017 r.

Konferencja “Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos” - Jubileusz Profesora Piotra Sawickiego, 11-12 maja 2017 r.

11.05.2017

Konferencja “Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos” -

Jubileusz Profesora Piotra Sawickiego, 11-12 maja 2017 r.

 

Z okazji 70 urodzin Profesora Piotra Sawickiego, Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższa Szkoła Filologiczną we Wrocławiu zorganizowały międzynarodową konferencję “Destierro y destiempo: exilios hispánicos y polacos”. W ramach wykładów i spotkań zaprezentowany został bogaty dorobek naukowy Prof. Piotra Sawickiego, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych publikacji. Uczestnicy konferencji przedstawili efekty swoich badań z kręgu zainteresowań Jubilata tj.  okresu powojennego w Hiszpanii i w Polsce, relacji politycznych i związków literackich między tym krajami oraz przymusowej emigracji. To wydarzenie ma zapoczątkować cykl sympozjów poświęconych zagadnieniom politycznej emigracji ludności hiszpańskiej, latynoamerykańskiej oraz polskiej w kontekście wydarzeń historycznych w Europie i Ameryce w pierwszej połowie 20 wieku.

Strona konferencji: https://exilioswroclaw.wordpress.com/

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Konferencji

Prof. dr hab. Piotr Sawicki trwale zapisał się w historii polskiej iberystyki jako krzewiciel i promotor hiszpańskiej kultury w Polsce oraz polskiej w Hiszpanii. Znany jako inicjator i twórca, pierwszej na Dolnym Śląsku, iberystyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz hispanistyki na poziomie licencjatu i studiów magisterskich w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. To wybitny specjalista w dziedzinie historii, cywilizacji i literaturoznawstwa hiszpańskiego, autor licznych publikacji obejmujących m.in. 13 książek autorskich i 11 redagowanych przez siebie publikacji zbiorowych. Jego główne obszary badawcze to: literatura hiszpańska dwudziestego wieku, historia literatur mniejszościowych Hiszpanii (baskijska, galicyjska, katalońska), historia stosunków polsko-hiszpańskich oraz dzieje polskiej iberystyki.

Profesor jest ważną postacią w życiu akademickim kilku pokoleń dolnośląskich hispanistów, ich niekwestionowanym autorytetem naukowym; inicjatorem i uczestnikiem licznych spotkań konsolidujących środowisko różnych nurtów nauk humanistycznych. W latach 1995-2001 był wiceprzewodniczącym, a następnie dwukrotnie przewodniczącym Wydziału I (Nauk Filologicznych) Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Za swoje zasługi w dziedzinie nauki i dydaktyki prof. Sawicki został oznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi (2000). W latach 1971-2012 pracownik Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr), a w okresie 1979-1989 dodatkowo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2006 r. w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu pełni funkcję Kierownika Katedry Kultur i Literatur Iberoromańskich.