Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > Doktorat > Opłaty
Opłaty

Opłaty

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu pobiera opłaty za kształcenie w ramach Programu Doktoranckiego WSF oraz za przeprowadzenie przewodu doktorskiego w Trybie Eksternistycznym. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące opłat obowiązujących uczestników Programu Doktoranckiego oraz Trybu Eksternistycznego. 

  Program Doktorancki Tryb Eksternistyczny
Opłata kwalifikacyjna 0 zł 300,- zł *
Opłata za 1 semestr Programu Doktoranckiego WSF
(Program trwa 4 semestry)
1.700,- zł -
Rata nr 1 - płatna w terminie do 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wszczęciu przewodu doktorskiego 3.000,- zł 5.000,- zł
Rata nr 2 - płatna w terminie do 14 dni od daty przyjęcia rozprawy doktorskiej przez promotora 5.000,- zł 5.000,- zł

Rata nr 3 - płatna najpóźniej na 14 dni przed wyznaczoną datą obrony rozprawy doktorskiej

5.000,- zł 5.000,- zł

(*) - Absolwenci WSF zwolnieni są z opłaty kwalifikacyjnej do Trybu Eksternistycznego.

Terminy wnoszenia opłat za uczestnictwo w Programie Doktoranckim WSF:

  • Opłata za semestr zimowy - do 31 października
  • Opłata za semestr letni - do 28 lutego