Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > Doktorat > Problematyka badawcza
Problematyka badawcza

Problematyka badawcza

Tematyka powstających rozpraw doktorskich realizowanych w WSF skupia się wokół zagadnień językoznawstwa teoretycznego, językoznawstwa stosowanego oraz interdyscyplinarnych badań lingwistycznych. Opiekę naukową nad kandydatami do uzyskania stopnia naukowego doktora w WSF pełni zespół uznanych fachowców w zakresie językoznawstwa specjalizujących się w określonych zakresach problematyki badawczej.

Prof. dr hab. Norbert Morciniec

Prof. dr hab. Zdzisław Wąsik

Prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski

Prof. dr hab. Eugeniusz Ucherek

Prof. dr hab. Krzysztof Janikowski

Prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski

Prof. dr hab. Michał Post

Prof. dr hab. Roman Lewicki

Prof. WSF dr hab. Janusz Malak

Prof. WSF dr hab. Jacek Pleciński

Prof. WSF dr hab. Adam Wojtaszek