Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > Doktorat > Program Doktorancki WSF
Program Doktorancki WSF

Program Doktorancki WSF

Program Doktorancki WSF jest formą kształcenia, powołaną przez Senat Uczelni, skierowaną do osób, które są zainteresowane uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Głównym celem Programu jest przygotowanie do wszczęcia i obrony rozprawy doktorskiej, a także:

 • kształcenie specjalistów w zakresie językoznawstwa;
 • zapoznanie z metodologią pracy naukowej;
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie budowy własnego warsztatu naukowego;
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego prowadzenia badań naukowych;
 • przygotowanie, przy udziale opiekuna naukowego, do określenia koncepcji rozprawy doktorskiej, jej opracowania i złożenia, a następnie obrony;
 • kształcenie umiejętności zachowania norm etycznych w pracy naukowej;
 • doskonalenie umiejętności dzielenia się wiedzą z innymi.

Program Doktorancki skierowany jest do kandydatów, którzy:

 • Ukończyli studia II stopnia (magisterskie) lub równorzędne albo posiadają Diamentowy Grant oraz dyplom ukończenia studiów I stopnia;
 • Są zainteresowani problematyką językoznawczą i prowadzeniem badań naukowych w zakresie tej dyscypliny nauk humanistycznych;
 • Dostrzegają możliwość rozwoju naukowego pod opieką doświadczonej kadry WSF;
 • Są zainteresowani popularyzowaniem nauki oraz uczestnictwem w badaniach językoznawczych prowadzonych w WSF;
 • Pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i umocnić pozycję na rynku pracy.

Program Doktorancki WSF jest także skierowany do osób, które:

 • Nie planują uzyskania stopnia naukowego doktora, ale ich celem jest opracowanie wybranego problemu badawczego z zakresu językoznawstwa pod opieką naukową samodzielnego pracownika WSF;
 • Rozważają podjęcie działalności naukowo-badawczej, nie mając jeszcze sprecyzowanego problemu badawczego, który chcieliby opracować i potrzebują wsparcia oraz opieki ze strony samodzielnych pracowników nauki;
 • Prowadzą prace nad określonym problem badawczym i chcieliby, aby stał się on tematem ich przyszłej rozprawy doktorskiej.

Program Doktorancki WSF przygotowuje kandydata do wszczęcia przewodu doktorskiego poprzez:

 • Zapewnienie opieki naukowej promotora;
 • Przygotowanie koncepcji i tematu rozprawy doktorskiej;
 • Przygotowanie do egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej;
 • Zapewnienie pomocy w przygotowaniu publikacji naukowej/ych;
 • Rozwijanie aktywności naukowej i popularyzującej naukę (referaty na konferencjach naukowych, udział w wykładach gościnnych itp.);
 • Pogłębianie umiejętności z zakresu pisarstwa naukowego w celu przygotowania dysertacji.

 

Program kształcenia

Zasady przyjęć do Programu Doktoranckiego WSF