Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > Doktorat > Rekrutacja online
Rekrutacja online

Rekrutacja online

Zarówno kandydaci na Program Doktorancki WSF, jak i osoby, które chciałyby przeprowadzić przewód doktorski w WSF w sposób eksternistyczny, proszone są o dokonanie zgłoszenia za pomocą formularza rekrutacyjnego on-line.

  • Rekrutacja na Program Doktorancki w roku akademickim 2017/2018 rozpocznie się w 1 kwietnia 2017 r. i trwać będzie do 30 września 2017 r.
  • Rekrutacja na Tryb Eksternistyczny trwa przec cały rok (pod warunkiem spełnienia kryteriów)

Rejestracja on-line

Po wypełnieniu ankiety proszę kliknąć „Wyślij”. W ciągu tygodnia, kandydat otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą login i hasło do Systemu Rekrutacji on-line WSF wraz z instrukcją dalszego postępowania. Jeśli czas oczekiwania znacznie się wydłuży, prosimy raz jeszcze wypełnić ankietę on-line.

Następnie kandydat zamieszcza dokumenty rekrutacyjne na swoim profilu w systemie rekrutacji i uiszcza opłatę za postępowanie kwalifikacyjne. Opłata kwalifikacyjna jest bezzwrotna i wynosi 300,- zł, płatne na ogólny rachunek bankowy Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu:
Raiffeisen Bank Oddział we Wrocławiu 23 1750 1064 0000 0000 0856 4167.

Abswolwenci WSF zwolnieni są z opłaty kwalifikacyjnej.

Kandydat może zostać dodatkowo poproszony o uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej lub o przystąpienie do kolokwium z językoznawstwa. Decyzja Dziekana w sprawie przyjęcia kandydata, wydawana jest na podstawie merytorycznej analizy przedstawionych przez kandydata dokumentów, w tym w szczególności:

  • opinii opiekuna naukowego;
  • koncepcji problemu badawczego/ pracy doktorskiej;
  • aktywności naukowej kandydata (publikacje, udział w konferencjach, praca w kołach studenckich itp.).

Pod uwagę brany jest również wynik rozmowy kwalifikacyjnej lub kolokwium z językoznawstwa, o ile zostały one wyznaczone jako dodatkowe kryteria kwalifikacji.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Opalą: doktorat@wsf.edu.pl