Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > Doktorat > Tryb Eksternistyczny
Tryb Eksternistyczny

Tryb Eksternistyczny

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 lutego 2013 r. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu uzyskała uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Osoby zainteresowane uzyskaniem stopnia naukowego doktora w WSF mogą:

  • wziąć udział w Programie Doktoranckim WSF lub
  • wszcząć przewód doktorski w Trybie Eksternistycznym

Możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym w WSF, została stworzona dla kandydatów, którzy nie chcą brać udziału w Programie Doktoranckim WSF. Kandydatem do wszczęcia przewodu w Trybie Eksternistycznym może zostać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub równorzędnych, która pomyślnie przeszła proces kwalifikacji. Tryb Eksternistyczny jest przeznaczony dla osób, które posiadają wydaną lub przyjętą do druku publikację naukową, temat i koncepcję rozprawy doktorskiej oraz propozycję opiekuna naukowego. W postępowaniu kwalifikacyjnym oceniane są przedstawione przez  kandydata dokumenty, a w razie potrzeby przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna.  Po pomyślnym zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, zbiera się Rada Wydziału Neofilologii WSF i podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w WSF.

Zasady przyjęć na Tryb Eksternistyczny