Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > O uczelni > WSF otwartym Centrum Egzaminacyjnym LCCI
WSF otwartym Centrum Egzaminacyjnym LCCI

WSF otwartym Centrum Egzaminacyjnym LCCI

Z przyjemnością informujemy, że Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu jest otwatym Centrum Egzaminacyjnym LCCI (London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications) - wiodącej brytyjskiej instytucji edukacyjnej oferującej najwyższej jakości egzaminy z języka biznesu.

LCCI IQ - London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications (Londyńska Izba Handlowo-Przemysłowa) od ponad 100 lat oferuje egzaminy w dziedzinie biznesu w języku angielskim oraz niemieckim, które są szeroko uznawane i wymagane przez pracodawców na całym świecie. Egzaminy LCCI IQ, nadające około 60 kwalifikacji zawodowych w systemie National Vocational Qualifications (NVQs), są przeprowadzane w 130 krajach świata.

Więcej informacji o LCCI IQ: http://www.lcci.org.uk/

Dlaczego warto posiadać certyfikat LCCI?

 • Certyfikaty LCCI są uznawane przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz uniwersytety i inne szkoły wyższe za dowód znajomości zawodowego języka angielskiego na całym świecie;
 • Certyfikaty LCCI to tzw. "passport to employment" stanowiące cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych;
 • Certyfikaty LCCI stanowią podstawę do zatrudnienia menadżerów w krajach Unii Europejskiej, Egzaminy EFB i SEFIC są wymagane w większości firm zachodnich działających w Polsce, zwłaszcza firmach konsultingowych, bankach oraz instytucjach finansowych jako potwierdzenie kompetencji językowych;
 • Certyfikaty EFB na poziomie 3 i 4 są uznawane podczas rekrutacji na wyższe uczelnie z wykładowym językiem angielskim na całym świecie np. Uniwersytety: Central Lancashire (Preston), Dundee, Durham Business School, East London, Edinburgh, Leeds Metropolitan itd.;
 • Certyfikaty np. EFB (English for Business) na poziomie 3 i 4 stanowią cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych tłumaczy oraz lektorów języka angielskiego;
 • Certyfikaty LCCI uprawniają do zaliczenia wielu komponentów programu studiów w WSF (zobacz tutaj).

LCCI to:

 • Egzaminy z English for Business a także szeroki wachlarz specjalistycznych egzaminów z rozmaitych dziedzin biznesu, m.in. z marketingu, rachunkowości, finansów, księgowości, informatyki, public relations i wielu innych;
 • Egzaminy podnoszące kwalifikacje dla lektorów i nauczycieli Business English (FTBE);
 • Dopasowanie poziomów egzaminów do standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR);
 • Elastyczność dzięki możliwości zdawania egzaminów zarówno w seriach, jak i w dowolnym dniu na żądanie kandydata;
 • Dowód znajomości języka obcego w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej w Polsce - certyfikaty LCCI posiadają akredytację Urzędu Służby Cywilnej w Polsce (na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r., Dz.U. nr 218, poz. 1695), i są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczypospolitej Polskiej za zaświadczenia potwierdzające znajomość języka obcego (od poziomu B2);
 • Zwolnienie z egzaminu dla pilotów wycieczek ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Dz.U. Nr 60 - 3850 - Poz. 302 rozdz.3 §11.6);
 • Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Dz.U. 2012 poz 426.

Uznawalność certyfikatów LCCI w świecie biznesu:

 • Telekomunikacja Polska S.A
 • Narodowy Bank Polski
 • PZU
 • Sony
 • Provident
 • BP
 • Glaxosmithkline
 • Hewlett Packard
 • Deutsche Bank
 • Ernst & Young
 • Polifarb Cieszyn
 • US Pharmacia
 • British Embassy
 • ROCHE
 • HYDRO
 • IMPEX
 • LUMENA
 • Axa Assistance Service
 • Animex
 • Ergoline
 • Bouygues Polska
 • SAS Trading
 • Bericap
 • Xerox
 • Pepsi Cola
 • Storck
 • Fujitsu-Siemens
 • Creyf's
 • Selena
 • Progres
 • PGF Urtica
 • WABCO
 • DeLaval
 • Citibank handlowy

Egzaminy LCCI IQ w Wyższej Szkole Filologicznej

Nasze centrum oferuje możliwość zdobycia następujących certyfikatów:

 • English for Business level 3 (4 sesje światowe “zwykłe” w ciągu roku) - poziom B2
 • English for Business level 4 - poziom C1
 • English for Tourism level 2 - poziom B2
 • First Certificate for Teachers of Business English - poziom B2
 • German for Business level 3 - poziom B2
 • Jet Set level 4,5,6,7

Oferowane przez naszą uczelnię egzaminy dostępne są także dla osób spoza WSF. Zachętą do zdobywania certyfikatów przez naszych studentów powinien być przyjazny system ich uznawalności w WSF (zobacz tutaj).

Informacje o certyfikatach LCCI

English for Business (EfB) (English for Business level 3 - poziom B2 English for Business level 4 - poziom C1)

 • Najczęściej wybierany przez zdających egzamin LCCI;
 • Jest przykładem nowego, profesjonalnego podejścia do egzaminów językowych
 • Bazuje na autentycznych materiałach i sytuacjach ze świata biznesu
 • Egzamin pisemny (Reading and Writing) dostępny na 5 poziomach zaawansowania, od poziomu A1 do C1
 • Obok oceny na certyfikacie widnieje wynik procentowy kandydata, oraz odpowiadający mu poziom CEFR
 • Od kandydatów wymagana jest umiejętność precyzyjnego wyrażania się w języku angielskim w piśmie. Zachowana musi być odpowiednia dla danej sytuacji lub scenariusza forma, ton i zawartość wypowiedzi
 • Certyfikat EfB pozwala na zaliczenie lektoratów na dziesiątkach polskich uczelni
 • Jest wyjątkowym atutem w staraniach o zdobycie wymarzonej pracy na całym świecie
 • W celu uzyskania dodatkowego potwierdzenia swoich kwalifikacji kandydat może przystąpić do części ustnej (Speaking) oraz do części ze słuchu (Listening)

English for Tourism (EfT) - poziomB2

 • Cieszący się niezwykłą popularnością nowatorski egzamin z angielskiego języka biznesowego ukierunkowanego na pracę w sektorze turystycznym
 • Dostępny na 2 poziomach zaawansowania w dwóch wariantach: ustnym i pisemnym
 • Bazuje na autentycznych, codziennych sytuacjach ze świata hotelarstwa i turystyki
 • Oprócz zasad i norm obowiązujących w biznesowym języku angielskim, od kandydata wymagana jest także znajomość języka specyficznego dla rynku turystycznego
 • Certyfikat English for Tourism Level 2 zdany na ocenę Pass with Merit (poziom B2) zwalnia z egzaminu dla pilotów wycieczek (ROZP. M.S.iT. z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Dz.U. Nr 60 - 3850 - Poz. 302 rozdz.3 §11.6)

First Certificate for Teachers of Business English (FTBE) - poziom B2

 • Egzamin stworzony z myślą o nauczycielach języka angielskiego pragnących zdobyć specjalność w nauczaniu angielskiego języka biznesu
 • Doskonałe uzupełnienie dotychczasowych kwalifikacji nauczycielskich
 • Dostępny w dogodnym dla kandydata terminie
 • FTBE obejmuje swoim zakresem: 
  • profesjonalne umiejętności w dziedzinie podejścia do uczącego się, analizę potrzeb, planowanie i organizowanie zajęć
  • wykorzystanie nowoczesnej wiedzy i materiałów odpowiednich do nauczania biznesowego języka angielskiego
  • podstawy biznesu i jego specjalistycznej terminologii
 • Egzamin ma charakter teoretyczny (nie wymaga prowadzenia hospitowanych lekcji), ma formę pisemną (2,5 godziny)

JETSET (General English) (level 4 - poziom B1, level 5 - poziom B2, level 6 - poziom B3, level 7 - poziom B4)
JETSET - Junior English Test - Senior English Test

 • Certyfikaty JETSET potwierdzające znajomość języka angielskiego opierają się na egzaminach testujących podstawowe umiejętności kandydatów, dla których angielski nie jest językiem ojczystym
 • Egzaminy zostały zaprojektowane tak, aby wspomagały rozwój i umożliwiały ocenę zdolności komunikacyjnych kandydata
 • Testy są przeprowadzane na prawach egzaminu o rosnącym stopniu trudności i obejmują 4 podstawowe obszary języka: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie oraz pisanie
 • Egzaminy są skierowane do uczniów zaczynających przygodę z językiem angielskim od poziomu podstawowego (w wieku 6 lat) i pozwalają na kontynuację nauki do poziomu zdefiniowanego przez europejski system opisu kształcenia językowego CEF jako „użytkownik niezależny” (w wieku 16 lat)
 • Do poziomu 4-go egzamin jest oferowany w dwóch wersjach do wyboru: JET (Junior English Test) dla uczniów w wieku 6-16 lat, oraz SET (Senior English Test) dla osób dorosłych. Trzy najbardziej zaawansowane poziomy (5- poziom B2, 6- poziom C1 i 7- poziom C2) są niezależne od wieku zdającego
 • Każdy z poziomów składa się z dwóch obowiązkowych elementów (test rozumienia ze słuchu oraz połączony test umiejętności pisania i czytania) oraz jednego elementu nieobowiązkowego (test ustny)
 • Na certyfikacie umieszczane są oceny procentowe uzyskane za każdy element egzaminu. Takie rozwiązanie stanowi dużą zachętę do dalszej nauki, szczególnie dla początkujących

German for Business (GfB) - level 3 - poziom B2

 • German for Business jest praktycznym egzaminem potwierdzającym umiejętność komunikowania się językiem niemieckim w szeroko pojętych sytuacjach zawodowych i biznesowych
 • Testy egzaminacyjne opracowane są w oparciu o autentyczne, codzienne sytuacje ze świata biznesu
 • GFB oferowany jest na 4 poziomach: Preliminary Level, First Level, Second Level i Third Level. W skali CEF odpowiadają one odpowiednio poziomom od A1 do B2
 • Egzamin GFB skupia się na zadaniach sprawdzających umiejętność czytania i pisania oraz kładzie nacisk na: odpowiedni do sytuacji czytelny przekaz, styl i ton wypowiedzi; poprawną gramatykę i pisownię oraz format i kompozycję tekstu
 • Na egzaminach German for Business akceptowane są wszystkie odmiany języka niemieckiego: niemiecki standardowy, austriacki lub szwajcarski - kandydat musi jednak konsekwentnie używać wybranej odmiany. Podobnie akceptowana jest pisownia według starych jak i nowych zasad o ile kandydat konsekwentnie używa jednej z nich

Więcej informacji na temat egzaminów na stronie: http://www.lcci.org.uk/

Terminy najbliższych sesji otwartych:

Egzamin Termin egzaminu Zgłoszenie do Cena
English for Business - level 2 (written - reading and writing) world series 05.04.2016 23.02.2016 320 PLN
English for Business - level 3 (written - reading and writing) world series 07.04. 2016 23.02.2016 370 PLN
English for Business - level 2 (written - reading and writing) world series 06.06. 2016 25.04.2016 320 PLN
 English for Business - level 3 (written - reading and writing) world series 09.06.2016 25.04.2016 370 PLN 
English for Business - level 2 (written - reading and writing) world series 07.11.2016 26.09.2016 320 PLN
English for Business - level 3 (written - reading and writing) world series 09.11.2016 26.09.2016 370 PLN

Uwaga! Egzamin English for Business level 3 przeprowadzany jest trzy razy w roku w tzw. zwykłych sesjach ogólnoświatowych („World Series”). Najbliższy termin został uwzględniony w powyższej tabeli.

Rejestracja na egzaminy

Rejestracji na egzaminy można dokonać drogą mailową, telefoniczną lub osobiście w Sekretariacie WSF. Przy zgłoszeniu należy podać: typ i termin egzaminu, imię, nazwisko, nr pesel, adres zamieszkania, email oraz telefon.

Płatności należy dokonać we wskazanych terminach na konto WSF.

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Bank: Raiffeisen Bank Polska S. A.
23 1750 1064 0000 0000 0856 4167
W sekcji "tytułem" należy wpisać: imię, nazwisko, nazwę oraz datę egzaminu.

Kontakt

Sekretariat
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
ul. Sienkiewicza 32, Wrocław
e-mail: sekretariat@wsf.edu.pl
tel: 71 395 84 43

Przedstawicielstwo LCCI w Polsce

PEARSON http://www.pearson.pl/lcci/