Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > O uczelni > Komisja Europejska wyróżniła WSF certyfikatem DS Label
Komisja Europejska wyróżniła WSF certyfikatem DS Label

Komisja Europejska wyróżniła WSF certyfikatem DS Label

Wyższa Szkoła Filologiczna po raz kolejny została wyróżniona na arenie międzynarodowej. Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2013 r., WSF uzyskała europejski certyfikat jakości – DS Label (Diploma Supplement Label).

To wyjątkowe wyróżnienie otrzymaliśmy jako jedna z trzech uczelni w Polsce i jako jedyna uczelnia niepubliczna.

Certyfikat DS Label przyznawany jest przez Komisję Europejską uczelniom, w których suplement do dyplomu jest wydawany zgodnie z wytycznymi Komisji, tj.:

  • zgodnie ze wzorem opracowanym wspólnie przez Radę Europy, UNESCO i Komisję Europejską,
  • bezpłatnie wszystkim absolwentom uczelni automatycznie po ukończeniu studiów,
  • w jednym z powszechnie stosowanych w Europie języków.

Suplement do dyplomu

Suplement do dyplomu jest dokumentem, który pomaga w uznawaniu i w obiektywnej ocenie kwalifikacji absolwentów szkół wyższych przez ich przyszłych pracodawców w kraju i za granicą. Ułatwia im także kontynuację nauki oraz stanowi odzwierciedlenie indywidualnej ścieżki kształcenia studenta.
Suplement do dyplomu zwiększa więc przejrzystość dyplomów wydawanych przez europejskie uczelnie i ułatwia potencjalnym pracodawcom porównanie kwalifikacji kandydatów pochodzących z różnych państw.

Korzyści dla absolwentów

Suplement do dyplomu ułatwia absolwentom uczelni mobilność na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz w europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Absolwent uczelni, która posiada certyfikat DS Label, ma pewność, że:

  • otrzymany suplement do dyplomu to dokument rozpoznawalny, zrozumiały i porównywalny w całej Europie,
  • zawarte w suplemencie dane o przebiegu studiów stanowią obiektywny i kompletny zapis akademickich osiągnięć i nabytych kwalifikacji,
  • zapisane w suplemencie informacje, mogą pomóc w uzyskaniu zatrudnienia lub w kontynuacji studiów, również za granicą.