Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > O uczelni > Komisja Europejska wyróżniła WSF certyfikatem ECTS Label
Komisja Europejska wyróżniła WSF certyfikatem ECTS Label

Komisja Europejska wyróżniła WSF certyfikatem ECTS Label

Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 19 grudnia 2012 r. Wyższa Szkoła Filologiczna otrzymała ECTS Label – najbardziej prestiżową europejską nagrodę w szkolnictwie wyższym. Dołączyliśmy tym samym do elitarnego grona jedynie 64 europejskich uczelni uhonorowanych tym wyróżnieniem. Uczelnie te wzorcowo stosują system ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System),  dbają o umiędzynarodowienie kształcenia, przejrzystość programu studiów, zasad zaliczania zajęć, jak również ukierunkowanie procesu dydaktycznego na studenta.

Przyznanie nam tego wyróżnienia jest dla naszych obecnych i przyszłych studentów z kraju i z zagranicy jednoznacznym potwierdzeniem uznania jakości kształcenia na arenie już nie tylko polskiej (wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej), ale i międzynarodowej. Jest to wymierny sukces naszej uczelni i wyraz uznania dla całej społeczności akademickiej WSF.

ECTS Label to gwarancja:

 • ukierunkowania procesu dydaktycznego na studenta
 • programów nauczania zorientowanych na umiejętności, kompetencje i kształtowanie postaw
 • umiędzynarodowienia kształcenia
 • przejrzystości programów studiów
 • usystematyzowania kart opisów przedmiotów i programów studiów 
 • efektywnego zarządzania procesem kształcenia 

Wagi przyznania tego wyróżnienia Wyższej Szkole Filologicznej nie sposób przecenić. Dzięki niemu jesteśmy:

 • jedyną w Polsce niepubliczną uczelnią wyższą z Certyfikatem ECTS Label
 • jedyną w Polsce filologiczną uczelnią wyższą z Certyfikatem ECTS Label
 • jedną z trzech polskich uczelni z Certyfikatem ECTS Label
 • jedyną we Wrocławiu uczelnią wyższą z Certyfikatem ECTS Label
 • jedyną na Dolnym Śląsku uczelnią wyższą z Certyfikatem ECTS Label
 • jedyną w Polsce uczelnią wyższą uhonorowaną Certyfikatem ECTS Label w 2012 r.
 • jedną z 64 europejskich uczelni wyższych z Certyfikatem ECTS Label
Zobacz także:

 

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)  - system punktów zaliczeniowych stosowanym w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, który obejmuje wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński. Najważniejszym celem certyfikacji jest ułatwienie mobilności studentów, a więc przyjęcie podobnych programów studiów i jednolitego systemu oceniania tak, aby młody człowiek mógł odbywać część studiów za granicą, bez straty i obawy o uznawalność okresu nauki w innym kraju. 

Katalog informacyjny ECTS jest nieodzowny nie tylko dla studentów, ale także dla  wykładowców, którzy zobowiązani są do corocznej weryfikacji i aktualizacji kart ECTS. Opisy przedmiotów uwzględniają efekty kształcenia zgodnie z  założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji.