Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > O uczelni > Infrastruktura informatyczna
Infrastruktura informatyczna

Infrastruktura informatyczna

Wydział Neofilologii WSF zapewnia studentom i kadrze naukowo-dydaktycznej dostęp do najnowocześniejszych narzędzi technologicznych, wykorzystywanych w czasie przygotowywania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Dzięki temu, studenci WSF mogą:

 • Zapoznać się z nowoczesnymi narzędziami technologicznymi, wykorzystywanymi w szeroko pojętej pracy filologów, w tym w praktyce zawodowej nauczyciela języków obcych czy tłumacza;
 • Wykorzystywać nowoczesny sprzęt i oprogramowanie podczas zajęć z technologii informacyjnej, profilowanych ze względu na specjalizację zawodową, m.in. dla studentów specjalizacji nauczycielskiej, tłumaczeniowej, języka w biznesie i turystyce itd.
 • Przygotować się do skutecznego wejścia na rynek pracy, dzięki zapoznaniu z narzędziami wykorzystywanymi przez pracodawców;
 • Uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i ćwiczeniach przygotowanych z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych;
 • Poznać możliwości wykorzystania narzędzi nowoczesnych technologii informatycznych w prowadzeniu prac badawczych, w tym w odniesieniu do organizacji warsztatu pracy badacza, dostępu do (cyfrowych) źródeł informacji, podejmowania interdyscyplinarnych tematów badawczych, tj. opisu właściwości i skuteczności wybranych narzędzi technologicznych w kontekście badań filologicznych;
 • Doskonalić umiejętność wykorzystania narzędzi komputerowych i zasobów Internetu podczas wykonywania typowych zadań zawodowych, w tym nauczyć się obsługi nowoczesnego oprogramowania wspomagającego organizację turystyki czy wykonywania tłumaczeń.

Laboratoria studenckie
W celu zapewnienia zarówno studentom, jak i kadrze naukowo-dydaktycznej, jak najlepszych warunków do prowadzenia zajęć, projektów i prac badawczych uczelnia zapewnia najwyższej jakości wyposażenie sal wykładowych oraz laboratoriów, w tym laboratoriów e-learningowych i komputerowych. WSF na bieżąco poszerza zasoby multimedialne i specjalistyczne, zapewniając studentom dostęp do profesjonalnego oprogramowania i wyspecjalizowanych narzędzi technologicznych.
Dwa nowoczesne laboratoria komputerowe, każde wyposażone w 21 stanowisk, z dostępem do szerokopasmowego Internetu oraz specjalistycznego oprogramowania zapewniają rozwój umiejętności wykorzystania narzędzi ICT zarówno w procesie kształcenia jak i w późniejszej pracy absolwentów WSF. Studenci WSF mogą bez ograniczeń korzystać z laboratoriów komputerowych w godzinach otwarcia uczelni.
W laboratoriach komputerowych odbywają się między innymi takie zajęcia jak:

 • Technologia informacyjna
 • Narzędzia komputerowe w obsłudze ruchu turystycznego
 • Tworzenie, prezentacja i sprzedaż produktu turystycznego
 • Tłumaczenia specjalistyczne: narzędzia komputerowe CAT
 • Tłumaczenia specjalistyczne: techniczne
 • Tłumaczenia specjalistyczne: tłumaczenia ustne

Ponadto, laboratoria komputerowe wyposażone są w nowoczesne programy wspomagające tłumaczenie oraz narzędzia typu CAT takie jak: SDL Trados Studio 2011, SDL MultiTerm 2011, SDL Passolo Essential 2011, memoQ, ApSIC Xbench 2.9,Wordfast Classic oraz Wordfast Pro.

SDL Trados Studio 2011
W roku 2011, dzięki wykorzystaniu funduszy UE uczelnia zakupiła 24 licencje jednego z najnowocześniejszych wśród dostępnych na rynku oprogramowania – SDL Trados Studio 2011, wykorzystywanego w procesie tłumaczenia i szeroko pojętych prac translatorskich. Oprogramowanie jest wykorzystywane w czasie zajęć z zakresu tłumaczeń specjalistycznych, na studiach licencjackich i magisterskich.
SDL Trados Studio to zintegrowane środowisko, które umożliwia zespołom tłumaczeniowym współużytkowanie narzędzi do tłumaczenia, zasobów oraz plików projektów. Zasoby takie jak pamięci tłumaczeń można współużytkować za pośrednictwem Internetu. Program może też służyć jako narzędzie dla pojedynczego użytkownika.
Oprogramowanie SDL Trados Studio 2011 zawiera narzędzia umożliwiające:

 • pracę na plikach w formatach m. in. Adobe PDF, Microsoft Word, Excel oraz PowerPoint, OpenOffice, InDesign;
 • budowanie i zarządzanie lokalnymi i serwerowymi pamięciami tłumaczeń;
 • tworzenie i zarządzanie projektami tłumaczeniowymi;
 • otwieranie dokumentów i ich tłumaczenie z wykorzystaniem serwerowych oraz lokalnych pamięci tłumaczeń;
 • budowanie, zarządzanie i poszerzanie baz terminologicznych;
 • aktualizowanie pamięci tłumaczeń oraz baz terminologicznych w trakcie tłumaczenia.

Program SDL Trados Studio 2011 jest wysoce wyspecjalizowanym i nowoczesnym narzędziem, wykorzystywanym przez zaledwie kilka uczelni w Polsce, z których jedną jest właśnie Wyższa Szkoła Filologiczna.

memoQ
W roku 2013 WSF nawiązała współpracę z firmą Kilgray Translation Technologies w ramach Akademickiego Programu, dzięki czemu uczelnia dysponuje licencjami (40 licencjami stacjonarnymi oraz około 200 licencjami do użytku domowego) jednego z najnowocześniejszych programów komputerowych wspomagających tłumaczenie. Program Akademicki skierowany jest głównie do osób szkolących się w zawodzie tłumacza. Dzięki możliwości korzystania z programu studenci wzbogacają umiejętności posługiwania się programami używanymi na co dzień w profesjonalnych biurach tłumaczeń.
Oprogramowanie memoQ umożliwia:

 • pracę z dokumentami w wielu formatach plików źródłowych, a także z plikami wygenerowanymi z innych narzędzi tłumaczeniowych;
 • zwiększenie wydajności pracy dzięki rozbudowanym i wyspecjalizowanym funkcjom oraz prostej i intuicyjnej obsłudze programu;
 • tworzenie dowolnej liczby pamięci tłumaczeń (TM) i baz terminologicznych (TB) w ramach jednego projektu;
 • wykonywanie dowolnych operacji na całym projekcie bądź zestawie plików;
 • budowanie, edytowanie i importowanie pamięci tłumaczeń i baz terminologicznych;
 • dokonywanie kontroli jakości wykonanego tłumaczenia

ApSIC Xbench 2.9
Program Xbench 2.9 hiszpańskiej firmy ApSIC jest darmowym programem do automatycznej kontroli tłumaczenia (Quality Assurance – QA). Daje duże możliwości i stanowi idealne uzupełnienie procesu tłumaczenia z wykorzystaniem narzędzi CAT poprzez funkcję definiowanie własnych kryteriów sprawdzania oraz możliwość obsługi wielu formatów.
Wykorzystanie programu Xbench umożliwia:

 • kontrole spójności tłumaczenia oraz zgodności liczb
 • wykrywanie literówek
 • konwertowanie plików różnych formatów
 • zaawansowane wyszukiwanie w obrębie dokumentów i plików

Wordfast Classic i Wordfast Pro
Wordfast Classic oraz Wordfast Pro to darmowe narzędzia służące do tworzenia i zarządzania pamięciami tłumaczeń, pozwalające na pracę w środowisku MS Word. Umożliwiają obsługę dokumentów zapisanych w formacie m. in. Word (.doc), Excel (.xls), Power Point (.ppt), HTML, XML oraz InDesign (.inx). Oprogramowanie Wordfast pozwala na importowanie i eksportowanie plików, umożliwiając wymianę danych zapisanych za pomocą innych narzędzi typu CAT wspomagających tłumaczenie. Ponadto, program pozwala na tworzenie glosariuszy w postaci plików tekstowych zawierających do 250 tys. rekordów.