Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > O uczelni > Kadra naukowo-dydaktyczna

Kadra naukowo-dydaktyczna

Wyższa Szkoła Filologiczna jest znana z wyjątkowej dbałości o jakość kształcenia, którą zapewnia m. in. staranny dobór kadry akademickiej oraz utrzymywanie europejskich standardów nauczania.

Nasza kadra związana jest z uczelnią od lat, dzięki czemu nieustannie czuwa nad ciągłością i logicznym rozwojem procesu kształcenia. Wielu wykładowców pracuje w WSF na pierwszym etacie, co skutkuje ich dużym udziałem w życiu naukowym uczelni.

Jako nasz student masz pewność, że zajęcia są prowadzone rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem wykładowców. Z roku na rok zwiększa się grono naszych wybitnych fachowców. Obecnie WSF zatrudnia 29 profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych, 56 doktorów i 50 magistrów (w tym 8 doktorantów) oraz 22 rodzimych użytkowników języka.

Rektor

prof. dr hab. Norbert Morciniec

prof. dr hab. Norbert Morciniec

Rektor Wyższej Szkoły Filologicznej

Wybitny specjalista w zakresie językoznawstwa niemieckiego oraz historii literatury i języka niderlandzkiego. Jego dorobek naukowy obejmuje 15 pozycji książkowych oraz ponad 100 artykułów opublikowanych w czasopismach polskich, niemieckich i holenderskich.

Dziekan Wydziału Neofilologii

prof. dr hab. Michał Post

prof. dr hab. Michał Post

Dziekan Wydziału Neofilologii

Specjalista w zakresie językoznawstwa angielskiego. Obecne zainteresowania, badania naukowe oraz publikacje Profesora Michała Posta należą do dziedziny językoznawstwa kognitywnego i koncentrują się na szeroko rozumianych cechach aksjologicznych tekstu i dyskursu. Profesor Michał Post jest autorem trzech książek i ponad 50 rozpraw i artykułów naukowych. Wykształcił około 500 licencjatów i magistrów oraz wypromował 6 doktorów filologii angielskiej. Profesor Michał Post ma bogate doświadczenie dydaktyczne dzięki prowadzeniu praktycznie wszystkich rodzajów zajęć językowych i językoznawczych wymienianych w programach studiów anglistycznych

Prodziekan Wydziału Neofilologii

dr Marek Adamski

dr Marek Adamski

Prodziekan Wydziału Neofilologii

Specjalista z zakresu tłumaczeń i przekładu, literaturoznawca. Jego główne zainteresowania badawcze to przekłady z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski z zakresu historii sztuki, socjologii, literatury niemieckiego obszaru językowego i publicystyki,

Kierownicy Katedr

prof. dr hab. Zdzisław Wąsik

prof. dr hab. Zdzisław Wąsik

Kierownik Katedry Semiotyki Lingwistycznej i Komunikologii

Wybitny specjalista w dziedzinach językoznawstwa ogólnego i porównawczego, metodologii lingwistyki i semiotyki. Dorobek naukowy prof. Zdzisława Wąsika obejmuje ponad 100 publikacji.

prof. dr hab. Anna Stroka

prof. dr hab. Anna Stroka

Kierownik Katedry Literaturoznawstwa Germańskiego

Specjalistka w zakresie historii literatury niemieckojęzycznej, autorka trzech książek i ponad 50 rozpraw i artykułów naukowych. Wykształciła około 1000 magistrów i 13 doktorów filologii germańskiej. Jest członkiem szeregu stowarzyszeń naukowych, m.in. Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Fontance-Gesellschaft i Goethe-Gesellschaft Weimar.

prof. dr hab. Piotr Sawicki

prof. dr hab. Piotr Sawicki

Kierownik Katedry Kultur i Literatur Iberoromańskich

Założyciel wrocławskiej iberystyki, wybitny specjalista w dziedzinie historii, cywilizacji i literaturoznawstwa hiszpańskiego. Oprócz literatury zajmuje się także paremiografią porównawczą.

prof. dr hab. Michał Post

prof. dr hab. Michał Post

Kierownik Katedry Lingwistyki Aksjologicznej

Specjalista w zakresie językoznawstwa angielskiego. Obecne zainteresowania, badania naukowe oraz publikacje Profesora Michała Posta należą do dziedziny językoznawstwa kognitywnego i koncentrują się na szeroko rozumianych cechach aksjologicznych tekstu i dyskursu. Profesor Michał Post jest autorem trzech książek i ponad 50 rozpraw i artykułów naukowych. Wykształcił około 500 licencjatów i magistrów oraz wypromował 6 doktorów filologii angielskiej. Profesor Michał Post ma bogate doświadczenie dydaktyczne dzięki prowadzeniu praktycznie wszystkich rodzajów zajęć językowych i językoznawczych wymienianych w programach studiów anglistycznych

prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski

prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski

Kierownik Katedry Lingwistyki Kontaktu i Antropologii Dyskursu

Profesor Piotr P. Chruszczewski, wykładowca w Wyższej Szkole Filologicznej i na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizuje się w językoznawstwie antropologicznym i studiach nad dyskursami.  

Profesorowie

prof. dr hab. Ingeborga Beszterda

prof. dr hab. Ingeborga Beszterda

Romanistka, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

prof. dr hab. Andrzej Ciuk

prof. dr hab. Andrzej Ciuk

Specjalista w zakresie literatury angielskiej. Organizator i przewodniczący wielu konferencji i sympozjów naukowych. Promotor ponad 120 prac magisterskich oraz ponad 80 prac dyplomowych (licencjackich).

prof. dr hab. Norbert Honsza

prof. dr hab. Norbert Honsza

Specjalista w zakresie historii literatury i kultury niemieckiej, niemcoznawstwa, stosunków polsko-niemieckich oraz krytyki literackiej. Do zainteresowań badawczych prof. Norberta Honszy należą m.in.: recepcja literatury niemieckiej w Polsce i jej konotacje interkulturowe oraz typolgia epok literackich na przykładzie biografii i twórczości wybranych pisarzy. Jest autorem wielu artykułów, referatów i odczytów oraz publikacji książkowych. Członek m.in. Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, wielokrotnie nagradzany i odznaczany za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. 

prof. dr hab. Krzysztof Janikowski

prof. dr hab. Krzysztof Janikowski

Profesor Krzysztof Janikowski to wybitny językoznawca zajmujący się m.in. fonologią języka niemieckiego i duńskiego, autor wielu publikacji w tych językach.

prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak

prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak

Specjalizuje się w historii literatury angielskiej, kulturoznawstwie, literaturze angielskej, literaturze porównawczej, literaturoznawstwie angielskim i teatrze.

prof. dr hab. Marek Kuźniak

prof. dr hab. Marek Kuźniak

Specjalista w zakresie językoznawstwa angielskiego i ogólnego, interesujący się m.in. translatoryką i filozofią języka. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Tłumacza Przysięgłego.

dr hab. Anna Ledwina

dr hab. Anna Ledwina

Dr hab. Anna Ledwina to romanistka, specjalistka w dziedzinie literaturoznawstwa romańskiego, w zakresie literatury francuskiej XX wieku. Jej zainteresowania naukowe oraz publikacje koncentrują się zwłaszcza na pisarstwie kobiecym, odwołując się do wymiarów autotematycznych, nowatorskich i transgresyjnych tego zjawiska w perspektywie antropologii kulturowej płci. Jest autorką dwóch książek i ponad 40 artykułów naukowych.

prof. dr hab. Mirosław Loba

prof. dr hab. Mirosław Loba

Profesor Mirosław Loba to autorytet w dziedzinie literaturoznawstwa romańskiego, specjalista w zakresie literatury włoskiej i francuskiej i  autor wielu publikacji.

prof. dr hab. Janusz Malak

prof. dr hab. Janusz Malak

Profesor Janusz Malak jest językoznawcą angielskim, specjalistą w dziedzinie składni w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. W swoich badaniach naukowych zajmuje się również gramatyką generatywną.

prof. dr Jose Mateo Martinez

prof. dr Jose Mateo Martinez

Profesor José Mateo Martínez zajmuje się tłumaczeniami specjalistycznymi z takich dziedzin jak bankowość czy finanse. W sferze jego szerokich zainteresowań leży także dydaktyka języka angielskiego, zwłaszcza w kontekście English for Special Purposes.

prof. dr hab. Fernando Navarro Domínguez

prof. dr hab. Fernando Navarro Domínguez

Romanista, poliglota, wybitny specjalista w zakresie translatoryki i językoznawstwa, autor uznanych publikacji z tych dziedzin.

prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski

prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski

Specjalista w dziedzinie językoznawstwa korpusowego, translatoryki, leksykografii i zastosowania komputerów w humanistyce.

prof. dr hab. Jacek Pleciński

prof. dr hab. Jacek Pleciński

Dr hab. Jacek Pleciński, profesor WSF jest wybitnym specjalistą w zakresie językoznawstwa romańskiego. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują dziedziny leksykografii i przekładoznawstwa. Jest uznanym autorem wielu słowników i dzieł poświęconych przekładowi.

prof. dr hab. Irena Światłowska-Prędota

prof. dr hab. Irena Światłowska-Prędota

Znawczyni literatury niemieckiej i niemieckojęzycznej, wielokrotnie nagradzana za wybitne osiągnięcia, promotorka ponad dwustu magistrów filologii germańskiej.

prof. dr hab. Zofia Tarajło-Lipowska

prof. dr hab. Zofia Tarajło-Lipowska

Specjalistka w zakresie historii literatur zachodniosłowiańskich oraz językoznawstwa zachodniosłowiańskiego. Do zainteresowań badawczych prof. Zofii Tarajło-Lipowskiej należą: literatura czeska na tle literatur europejskich i literatura czeska XIX i XX wieku. Jest autorką wielu artykułów, referatów i odczytów oraz publikacji książkowych. Członkini Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, wielokrotnie nagradzana i odznaczana za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. 
prof. dr hab. Eugeniusz Ucherek

prof. dr hab. Eugeniusz Ucherek

Specjalista w dziedzinie językoznawstwa romańskiego, ogólnego i kontrastywnego, autor m. in. Polsko-francuskiego słownika przyimków (1991) i Francusko-polskiego słownika przyimków (1997). Wielokrotnie wygłaszał gościnne wykłady na uniwersytetach zagranicznych. Ceniony ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na stanowiskach kierowniczych wyróżniony nagrodami ministerialnymi i rektorskimi oraz odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem Pamiątkowym UWr.

 

prof. dr hab. Jacek Fisiak

Wybitny specjalista w zakresie gramatyki staro- i średnioangielskiej, historii języka angielskiego oraz językoznawstwa historycznego. Doktor honoris causa Uniwersytetu Jyvaskyla w Finlandii oraz Uniwersytetu Opolskiego. Członek rzeczywisty PAN, podczas swojej bogatej kariery naukowej był członkiem kilkudziesięciu organizacji i towarzystw naukowych, w wielu pełniąc kierownicze i reprezentacyjne funkcje (m.in. Prezes Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Wiceprezydent International Society for Historical Linguistiscs, Przewodniczący Komitetu Neofilologicznego PAN). W latach 1985-88 Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a latach 1988-89 Minister Edukacji Narodowej. Autor ponad 180 publikacji (w tym 58 książek). Wypromował 315 magistrów oraz 60 doktorów.

prof. dr hab. Ryszard W. Wolny

prof. dr hab. Ryszard W. Wolny

Specjalista w zakresie literatury angielskiej i współczesnych teorii badań literackich, znawca kultury i literatury australijskiej. Opublikował 10 książek i 51 artykułów. Ukończył studia podyplomowe w Australii, wziął udział w ponad 50 konferencjach na całym świecie, wygłaszając wykłady i referaty.

prof. dr hab. Stephan Wolting

prof. dr hab. Stephan Wolting

Profesor Wolting jest historykiem literatury niemieckiej XX w. i literaturoznawcą germańskim. Rozprawę habilitacyjną poświęcił instytucjom teatralnym w gdańskim kręgu kulturowym. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca na niemieckich i polskich uczelniach. Członek Towarzystwa Goethego, laureat Nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (2005).

dr Piotr Czajka, prof. WSF

dr Piotr Czajka, prof. WSF

Dyplom magistra filologii angielskiej uzyskał w 1994 po obronie pracy magisterskiej napisanej na temat Towards a Semiotic Concept of Esthetic Narration. Studia doktoranckie zakończył w czerwcu 1999 roku składając pracę doktorską pod tytułem Dyskurs akademicki w perspektywie aksjologicznej na przykładzie podręczników językoznawstwa napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Zdzisława Wąsika.

dr hab. Maksymilian Drozdowicz

dr hab. Maksymilian Drozdowicz

Specjalista w zakresie literatury latynoamerykańskiej XX wieku, historii i literatury Paragwaju oraz tendencji anarchistycznych La Platy. Tłumacz książek naukowych z języka hiszpańśkiego, autor licznych samodzielnych publikacji naukowych (książek i artykułów), uczestnik wielu konferencji naukowych, członek stowarzyszeń językowych, rad naukowych i recenzent czasopism naukowych. 

dr hab. Mariusz Marszalski

dr hab. Mariusz Marszalski

Specjalista w zakresie literaturoznawstwa, literatury amerykańskiej i dramatu amerykańskiego. Refleksja metafizyczna w postmodernistycznym dramacie amerykańskim i literaturze spekulatywnej (science fiction, fantasy) należą do zainteresowań badawczych dr Mariusza Marszalskiego. Jest autorem licznych artykułów oraz uczestnikiem wielu konferencji międzynarodowych. Laureat nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe (2010). 
dr hab. Adam Wojtaszek

dr hab. Adam Wojtaszek

Jest specjalistą z języka reklamy, zarówno w ujęciu analitycznym, jak i w zakresie badań nad odbiorem i zrozumieniem komunikatów reklamowych. Bada także kwestie związane z językoznawstwem kontrastywnym, szczególnie w odniesieniu do języka polskiego i angielskiego,a nawet chińskiego.

Wykładowcy i asystenci WSF

 

Joseph Biggerstaff, BA

 

mgr Aleksandra Dykta

 

mgr Tomasz Gajec

 

Sean Hinkle, BA

 

mgr Sandra De Leon-Sotelo Carrera