Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > O uczelni > Katedry badawcze
Katedry badawcze

Katedry badawcze

Wyższa Szkoła Filologiczna jako jedna z nielicznych niepublicznych uczelni kształcących filologów posiada katedry przedmiotowe. Umożliwia to uczelni pełną koordynację i dywersyfikację badań naukowych.

Wydział Neofilologii prowadzi kierunek Filologia, wydaje decyzje w sprawach studenckich oraz sprawuje nadzór nad dydaktyką.
Katedry przedmiotowe - zajmujące się danym obszarem badań - gwarantują szczególną dbałość o rozwój na poszczególnych polach. Zapewnia to uczelni nieustanny rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, a także tworzy klimat zachęcający do podejmowania własnych badań.
Wydział Neofilologii
Dziekan: prof. dr hab. Michał Post
Wydział Neofilologii koncentruje się na prowadzeniu kierunku Filologia oraz pełni nadrzędną rolę w stosunku do pozostałych jednostek.
Katedra Semiotyki Lingwistycznej i Komunikologii
Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Wąsik
Głównym zadaniem tej najprężniej działającej naukowo katedry jest badanie znaczeń słów i komunikacji poszerzone o interdyscyplinarny aspekt komunikologiczny.
Prof. Zdzisław Wąsik to wybitny specjalista w dziedzinach językoznawstwa ogólnego i porównawczego, metodologii lingwistyki i semiotyki. Dzięki jego nieustannym staraniom katedra, a co za tym idzie - uczelnia, zyskuje coraz szersze horyzonty badawcze i aktywnie uczestniczy w międzynarodowym życiu naukowym.
Katedra Lingwistyki Aksjologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Michał Post
Jednostka zajmuje się badaniem i opisywaniem języka wartości, emocji, opisaniem gatunków mowy, problematyką ocen i wartościowania w języku.
Prof. Michał Post zajmuje się rozległymi badaniami dotyczącymi m.in. relacji między składnią i semantyką, semantyką leksykalną, gatunkami mowy, pragmatyką językową oraz lingwistyką kognitywną.
Katedra Literaturoznawstwa Germańskiego
Kierownik: prof. dr hab. Anna Stroka
Głównym obszarem badawczym katedry są dzieła literackie niemieckojęzycznego obszaru kulturowego, teoria i krytyka literacka w zakresie literaturoznawstwa germańskiego.
Prof. Anna Stroka jest wybitną znawczynią literatury niemieckojęzycznej, w szczególności piśmiennictwa niemieckiego na Śląsku i literatury austriackiej przełomu XIX i XX wieku.
Katedra Kultur i Literatur Iberoromańskich
Kierownik: prof. dr hab. Piotr Sawicki
Katedra zajmuje się badaniami nad kulturą i literaturą krajów hiszpańskojęzycznych.
Prof. Piotr Sawicki jest twórcą hispanistyki wrocławskiej, a w kręgu jego zainteresowań znajduje się historia i cywilizacja Hiszpanii oraz literaturoznawstwo hiszpańskie. Czuwa też nad prężną działalnością Wszechnicy Iberystycznej i Koła Naukowego Hispanistów WSF.
Katedra Lingwistyki Kontaktu i Antropologii Dyskursu
Obszarem badawczym katedry są wzajemne zależności między językami i kulturami świata. Katedra prowadzi także badania nad systemami pisma i społecznym zróżnicowaniem dyskursów.