Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > O uczelni > Partnerzy WSF
Partnerzy WSF

Partnerzy WSF

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości kształcenia odpowiadającego wymaganiom sektora usług językowych i tłumaczeniowych oraz współczesnego rynku pracy, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu nieprzerwanie dba o nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, z przedstawicielami biznesu, rynku edukacji językowej oraz usług szkoleniowych, biur tłumaczeń, biur podróży. Współpraca pomiędzy uczelnią a jej partnerami skupia się przede wszystkim na dynamicznym dostosowywaniu programów kształcenia do wymogów pracodawców, zapewnianiu studentom WSF możliwości odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach, biurach tłumaczeń czy szkołach.

Partnerzy WSF i instytucje współpracujące:

Zależy nam na tym, aby nasi studenci mieli jak najwięcej kontaktu z językami, które studiują, dlatego aktywnie uczestniczymy w programach wymiany międzynarodowej: Erasmus i Comenius. Mamy najwięcej uczelni partnerskich ze wszystkich uczelni filologicznych w Polsce. Co roku w 100% wykorzystujemy fundusze przyznane nam na wymianę w ramach tych programów, dzięki czemu nawiązujemy ścisłą wymianę dwustronną z uczelniami partnerskimi. Niezależnie od programu Erasmus, studenci WSF od kilku lat wyjeżdżają poza granice kraju na staże, np. w ramach programu Comenius.