Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > O uczelni > Studia równoległe w DSW i WSF
Studia równoległe w DSW i WSF

Studia równoległe w DSW i WSF

oraz

przygotowały preferencyjne warunki studiowania dla studentów i absolwentów obu uczelni.

Na podstawie porozumienia pomiędzy DSW i WSF studenci oraz absolwenci obu uczelni mogą podjąć studia w formule studiów częściowo refundowanych przez obie uczelnie. Ta niespotykana dotąd wśród polskich uczelni forma współpracy otwiera przed studentami nowe możliwości, pozwalając na pogłębianie wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz doskonalenie pożądanych na rynku pracy kompetencji na dwóch kierunkach studiów jednocześnie, w dwóch najbardziej prestiżowych dolnośląskich uczelniach.

Zasady studiów równoległych w DSW i WSF:

  • dla studentów i absolwentów DSW
    • Studenci studiów I i II stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej mogą podjąć równolegle studia na drugim kierunku w Wyższej Szkole Filologicznej płacąc tylko 50% kwoty czesnego. Prawo do studiowania w WSF na powyższych warunkach przysługuje studentom DSW pod warunkiem kontynuacji studiów w DSW. Oznacza to, że jeśli student przerwie studia w DSW lub z nich zrezygnuje wtedy traci prawo studiowania w WSF za 50% kwoty czesnego i zobowiązany będzie do uiszczenia pełnej opłaty za całe studia.
    • Absolwenci studiów I i II stopnia DSW z lat 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013 mogą podjąć kolejne studia w WSF na takich samych zasadach, jak absolwenci WSF.
  • dla studentów i absolwentów WSF
    • Studenci studiów I i II stopnia Wyższej Szkoły Filologicznej mogą podjąć równolegle studia na drugim kierunku w Dolnośląskiej Szkole Wyższej płacąc tylko 50% kwoty czesnego. Prawo do studiowania w DSW na powyższych warunkach przysługuje studentom WSF pod warunkiem kontynuacji studiów w WSF. Oznacza to, że jeśli student przerwie studia w WSF lub z nich zrezygnuje traci prawo studiowania w DSW za 50% kwoty czesnego i zobowiązany będzie do uiszczenia pełnej opłaty za całe studia.
    • Absolwenci studiów I i II stopnia WSF z lat 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013 mogą podjąć kolejne studia w DSW na takich samych zasadach, jak absolwenci DSW.

Szczegółowych informacji udzielają: 

Centrum Rekrutacyjne DSW Biuro Rekrutacji WSF

tel. 71 356 32 31
e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl

tel. 71 328 14 14
e-mail: rekrutacja@wsf.edu.pl