Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > Pedagogika > Sylwetka absolwenta
Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta

Absolwent Pedagogiki w WSF jest rzetelnie wykształcony w zakresie nauk społecznych i humanistyki. Charakteryzuje się świetnie rozwiniętymi kompetencjami miękkimi, w tym w szczególności kompetencją komunikacyjną. To otwarty, kreatywny i elastyczny PEDAGOG, gotowy do dalszego rozwoju osobistego oraz doskonalenia własnych umiejętności.

Znakomite przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu będzie efektem dobrze skomponowanego programu studiów oraz pracy Twojej i profesjonalistów, którzy poprowadzą Cię w tajniki pracy pedagogicznej. Dzięki temu Twoja praca będzie przynosiła Ci satysfakcję, będzie dawała możliwość samorealizacji i rozwoju.

W zależności od wybranej specjalności będziesz mógł działać zawodowo jako:

  • Nauczyciel wychowania przedszkolnego
  • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie „zerowej” oraz w klasach I-III szkoły podstawowej
  • Pedagog we wszystkich typach placówek oraz instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych np. w szkole, świetlicy lub w domu opieki
  • Wychowawca w świetlicach szkolnych, terapeutycznych lub środowiskowych
  • Wychowawca w domach dziecka, placówkach szkolnych, placówkach wychowawczych lub opiekuńczych
  • Pedagog resocjalizacyjny m.in. w ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii lub w zakładach karnych
  • Pracownik instytucji prewencji i profilaktyki społecznej w policji, straży miejskiej, a także w zakładach karnych

Jako absolwent studiów I stopnia na kierunku Pedagogika będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia - magisterskich oraz studiów podyplomowych na dowolnym kierunku, w dowolnej uczelni w kraju i za granicą.