Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > Rekrutacja > Rekrutacja i dokumenty
Rekrutacja i dokumenty

Rekrutacja i dokumenty

 Możesz zapoznać się z zasadami przyjęć na:

Regulaminy: 

 

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia licencjackie powinni dostarczyć:

  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wydawany przez OKE);
  • 2 kolorowe fotografie biometryczne, podpisane na odwrocie numerem PESEL, o wymiarach 35x45 mm, dobrej jakości,  przedstawiające osobę en face bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami i z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (zdjęcia paszportowe);
  • kserokopię dowodu osobistego (obie strony);

Kandydaci na studia magisterskie powinni dostarczyć:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich;
    UWAGA: Jeśli ukończyłeś studia licencjackie, a Twój dyplom nie został jeszcze wydany, wystarczy, że złożysz zaświadczenie o ukończeniu studiów, które ma moc dyplomu do momentu jego wydania;
  • suplement do dyplomu (jeśli został wydany);
  • kserokopię dowodu osobistego (obie strony);
  • 2 kolorowe fotografie biometryczne, podpisane na odwrocie numerem PESEL, o wymiarach 35x45 mm, dobrej jakości,  przedstawiające osobę en face bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami i z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (zdjęcia paszportowe);

Uwaga! Zamiast oryginału czy odpisu świadectwa dojrzałości, dyplomu ukończenia studiów i suplementu, kandydat na studia może złożyć ich kserokopie, pod warunkiem, że oryginały lub odpisy okaże pracownikowi Biura Rekrutacji WSF w celu potwierdzenia za zgodność kserokopii z oryginalnymi dokumentami. W przypadku, gdy kandydat przesłał oryginalne dokumenty listem poleconym do WSF, może wystąpić na piśmie o ich odesłanie. W WSF zostaną wówczas potwierdzone kserokopie.

 

Informacje dla kandydatów, którzy świadectwo dojrzałości uzyskali poza granicami RP
Informacje dla kandydatów, którzy dyplom licencjata lub magistra uzyskali poza granicami RP