Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > Studia magisterskie > Hispanistyka
Hispanistyka

Hispanistyka

W związku z ogromnym zainteresowaniem hispanistyką w WSF i pytaniami naszych studentów o możliwość kontynuowania nauki uruchomiliśmy magisterskie studia hispanistyczne z elementami filologii portugalskiej. Są to jedyne takie studia na Dolnym Śląsku! Na studiach magisterskich na hispanistyce w WSF rozwiniesz swoją znajomość języka hiszpańskiego do poziomu C2 według ESOKJ, czyli osiągniesz najwyższy stopień biegłości. Pogłębisz również specjalistyczną wiedzę z wybranej przez siebie dziedziny. Przygotujemy Cię do samodzielnego prowadzenia badań filologicznych i dalszego samokształcenia.

Będziesz pogłębiać wiedzę o krajach hiszpańskojęzycznych, a dodatkowo spotkasz się z historią, kulturą i literaturą Portugalii i Brazylii. Program zajęć praktycznych obejmuje zarówno zajęcia z Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego (PNJH), jak i z Praktycznej Nauki Języka Portugalskiego (PNJP), która prowadzona jest od podstaw.

Przemyślany program studiów, skonstruowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, zapewnia wysoką jakość kształcenia oraz realizację założeń Programu Bolońskiego w ramach budowy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Proponujemy bogatą ofertę wykładów monograficznych, zajęć specjalizacyjnych oraz przedmiotów dodatkowych poszerzających Twoje horyzonty w wielu dziedzinach. Prowadzący seminaria magisterskie to wyłącznie wybitni nauczyciele akademiccy, a wszystkie seminaria odbywają się w małych grupach. Masz pewność, że przygotowując swoją pracę magisterską otrzymasz pełne wsparcie promotora, a Twój wysiłek przyniesie oczekiwane efekty w postaci doskonale napisanej pracy. Dyplom magistra i umiejętności nabyte w naszej uczelni rozszerzą Twoje perspektywy zawodowe. Możesz wybrać wyjątkową w skali kraju specjalizację na studiach magisterskich - tłumaczenia specjalistyczne. Możesz też zdecydować się na specjalizację ogólną lub nauczycielską.

Jako student WSF masz dużą dowolność w kształtowaniu swoich studiów, czyli sam decydujesz czego, kiedy i jak się uczysz. Zobacz, jakie masz możliwości:

  • wybierasz formę studiów (stacjonarna lub niestacjonarna)
  • wybierasz sposób studiowania poszczególnych przedmiotów (tradycyjny lub e-learningowy)
  • wybierasz seminarium z dziedziny, która najbardziej Cię interesuje. Co ważne, z tematyką seminarium możesz zapoznać się ze sporym wyprzedzeniem w e-dziekanacie
  • w każdym semestrze możesz zdecydować, czy rozwijasz umiejętności praktyczne (np. z zakresu tłumaczeń specjalistycznych), czy teoretyczne (np. pogłębienie wiedzy z dziedziny, z której piszesz pracę dyplomową)
  • jeśli jesteś po licencjacie w specjalizacji nauczycielskiej możesz, ale nie musisz, wybrać specjalizację nauczycielską, która jest opcją dodatkową

Na przykład: Zdecydowałeś się na seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa. Możesz wybrać wykład monograficzny z tego samego zakresu, ale możesz zamiast niego realizować zajęcia z tłumaczeń specjalistycznych. Ta decyzja bedzie wiążąca na jeden semestr. W następnym semestrze możesz dojść do wniosku, że jednak wolisz pogłębiać swoją wiedzę z tematyki Twojego seminarium, więc zdecydujesz się na zajęcia specjalizacyjne lub wykład monograficzny. Kształtuj swoje studia tak, abyś jak najpełniej wykorzystał swój czas i możliwości.

Twoje decyzje i wybory ukształtują Ciebie jako filologa.

Zapraszamy tych wszystkich, którzy marzą o studiowaniu języka hiszpańskiego na wysokim poziomie!

Przykładowa literatura przedmiotu:

Metodyka

Giovannini, A., E. M Peris, M.Rodríguez Castilla, terencio Simón Blanco, 2005: Profesor en acción : 1. Tom 1, El proceso de aprendizaje. Madryt: Edelsa
Gómez Torrego, L., 2000: Gramática didáctica del espanol. Madrid: SM.
Sánchez Lobato, J., I. Santos Cargallo, 2005: Vademécum para la formación de profesores: ensenar espańol como segunda lengua (L2)/lengua extranjera (LE). Madryt: SGEL.

Literaturoznawstwo

Alborg, J. L., 1972: Historia de la literatura española. Madrid: Gredos. Díez Borque, J. M., 1980: Historia de la literatura española. Madrid: Taurus.
Grudzińska, G., M. Jurewicz-Galińska, 1977: Antologia literatury hiszpańskiej – X–XV w. Warszawa: PWN.
Pedraza, F., 1983: Las epocas de la literatura española. Barcelona. Rico, F. (coord.), 1997: Historia y critica de la literatura española.Tomos I-IX, Barcelona: Ed. Crítica.

  • Literatura w języku polskim

Attridge, D., 2007: Jednostkowość literatury. Kraków.
Burzyńska, A., M. P. Markowski, 2007: Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków.
Culler, J,. 1998: Teoria literatury. Warszawa.

Językoznawstwo

Na wszystkich filologiach podstawą są książki polskie z zakresu językoznawstwa ogólnego.

Alvar, M. (dir.), 2000: Introducción a la lingüística española. Barcelona: Ariel.
Coseriu, E., 1986: Introducción a la lingüística. Madrid: Gredos.
Linde-Usiekniewicz, J., A. Henriquez-Vicentefranqueira, E. Siarkiewicz [red.], 2006: Estudios en lingüística ibérica e iberoamericana. Varsovia: Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de La Universidad de Varsovia. 

  • Literatura w języku polskim

Fisiak, J, 1984: Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych. Warszawa: PWN.
Heinz, A., 1978: Dzieje językoznawstwa w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Lyons, J., 1976: Wstęp do językoznawstwa. Warszawa: PWN.
Polański, K. (red.), 1999: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław, Warszawa, Kraków: Ossolineum.

Przekład

Literatura w języku polskim

Lipiński K., 2000: Vademecum tłumacza. Kraków: Wydawnictwo Idea.
Pieńkos, J.,2003: Podstawy przekładoznawstwa. Kraków: Zakamycze.
Pisarska, A., T. Tomaszkiewicz, 1999: Współczesne tendencje przekładowznawcze: podręcznik dla studentów neofilologii. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Pozostałe informacje dotyczące studiów na hispanistyce:

Studia magisterskie w WSF - informacje podstawowe

Decyzja MNiSW o nadaniu WSF uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich