Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > Współpraca z zagranicą > Projekty unijne
Projekty unijne

Projekty unijne

Dział Współpracy z Zagranicą i Projektów Unijnych aktywnie uzyskuje środki przeznaczone dla szkolnictwa wyższego. W naszej uczelni wykorzystywane są w celu rozwoju potencjału i oferty dydaktycznej. Przekłada się to na podwyższanie jakość kształcenia i stałe wzbogacanie oferty WSF.

We wrześniu 2009 r. rozpoczęliśmy prace nad wdrożeniem nowoczesnej platformy e-learningowej umożliwiającej kształcenie na odległość. Inwestycja ta realizowana była w ramach projektu Studia w sieci – wzrost jakości i dostępności do studiów filologicznych poprzez wprowadzenie nowego kanału kształcenia, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (program RPO WD). W efekcie od października 2010 r. nasi studenci korzystają z tej nowoczesnej formy kształcenia, powszechnie stosowanej przez wiodące uczelnie na całym świecie.

Aplikując o środki unijne zwracamy szczególną uwagę na nawiązywanie współpracy z otoczeniem pracodawców i placówek edukacyjnych we Wrocławiu i całym regionie. Przygotowując projekty w partnerstwie stwarzamy możliwości kontaktów naszych studentów i pracowników z instytucjami naukowymi, samorządowymi, a także pracodawcami. Przygotowując projekty o charakterze edukacyjnym, współpracujemy m.in. z Wydziałem Edukacji Gminy Wrocław. Taki sposób działania dowodzi naszej wiarygodności i skuteczności w podejmowaniu i realizacji działań na rzecz naszej uczelni i społeczeństwa.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka stwierdziła, że podejmowanie trudu ubiegania się o środki unijne i realizacji projektów przyczynia w sposób wyraźny do podnoszenia konkurencyjności uczelni. Zgadzamy się z tym stwierdzeniem, dlatego nieustannie podejmujemy prace nad możliwościami pozyskiwania funduszy w celu zwiększania potencjału WSF.

Wierzymy, że efekty tego zauważysz studiując u nas!