Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Facebook
pl | en
YouTube WSFPoczta WSF
E-Dziekanat
Strona główna > Współpraca z zagranicą > Studia w sieci – wzrost jakości i dostępności do studiów filologicznych poprzez wprowadzenie nowego kanału kształcenia
Studia w sieci – wzrost jakości i dostępności do studiów filologicznych poprzez wprowadzenie nowego kanału kształcenia

Studia w sieci – wzrost jakości i dostępności do studiów filologicznych poprzez wprowadzenie nowego kanału kształcenia

Projekt Studia w sieci – wzrost jakości i dostępności do studiów filologicznych poprzez wprowadzenie nowego kanału kształcenia (nr RPDS.07.01.00-02-013/08) zrealizowany został przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku, Działania 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego. Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu realizowanego w okresie 2009-2010 było dostosowanie oferty edukacyjnej oraz jakości świadczonych usług do wymogów, jakie stawia rozwój społeczeństwa informacyjnego i technologii.
Podstawowe inwestycje zrealizowane w ramach projektu to:
  • zakup i wdrożenie systemu e-dziekanatowego oraz platformy e-learningowej oraz integracja systemów informatycznych uczelni,
  • zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu bibliotecznego,
  • wyposażenie pracowni multimedialnej (stanowiska komputerowe, sieć komputerowa, urządzenia multimedialne),
  • zakup kiosków informacyjnych.

Realizacja ww. projektu umożliwiła uczelni uruchomienie nowego kanału kształcenia, jakim jest e-learning oraz przyczyniła się do poprawy jakości świadczonych usług (e-dziekanat, biblioteka, kioski informacyjne, pracownia multimedialna).

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013