Statut WSF

Zgodnie z Art. 35 ust. 3a pkt. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym publikujemy:

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych