Wykład profesora Rafael’a Jiménez Cataño
Wykład profesora Rafael’a Jiménez Cataño
15.11.2017

W dniu 15.11.2017 w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu odbyło się spotkanie profesora Rafael’a Jiménez Cataño ze studentami drugiego roku stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku filologii angielskiej . Studenci byli słuchaczami wspaniałego wykładu, którego tytuł brzmiał „Politeness as Care of the Person through the Image. Pragmatics and   Philosophy”.  Profesor Rafael Jiménez Cataño w bardzo obszerny sposób wytłumaczył studentom szereg pojęć związanych z postrzeganiem wizerunku, co w znacznym stopniu ułatwiło zrozumienie dalszej części wykładu.  Jednym z podstawowych założeń było wyklarowanie słuchaczom czym jest wizerunek i dlaczego powinno się o niego dbać. Ważnym elementem była prezentacja czynników, które w sposób niezamierzony oddziałują na postrzeganie drugiej osoby oraz szczegółowe omówienie elastyczności interpersonalnej zauważalnej w pewnych grupach społecznych. Wyszczególnione i dokładnie omówione zostały również aspekty komunikacji niewerbalnej, ze szczególnym uwzględnieniem czynników paralingwistycznych tj. ton głosu, tempo mowy, intonacja, przerwy. Profesor Rafael Jiménez Cataño dołożył wszelkich starań, aby każdy aspekt wykładu został zaprezentowany w sposób  umożliwiający jego swobodną interpretację. Z przebiegu wykładu można było zauważyć wielki entuzjazm wyrażany przez prelegenta, który swoje źródło ma w naukowej pasji badawczej.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych