Logo HR Excellence in Research dla naszej Uczelni!
Logo HR Excellence in Research dla naszej Uczelni!
24.11.2017

Z wielką radością i satysfakcją informujemy o kolejnym w ostatnim czasie, po wyniku oceny parametrycznej, sukcesie WSF. 22 listopada 2017 r. decyzją Komisji Europejskiej uzyskaliśmy prawo używania logo Human Resource Excellence in Research (HR Logo)! To bardzo prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w UE. Prawo stosowania Logo HR otrzymują te europejskie instytucje, które zapewniają naukowcom jak najlepsze warunki pracy i rozwoju na polu badawczym oraz przejrzyste procesy rekrutacji, zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Poza prestiżem, posiadanie znaku „HR Excellence in Research” jest premiowane m.in. w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej, krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz konkursach i programach finansowania nauki MNiSW. Ponadto, jest to liczące się potwierdzenie wysokiej jakości organizacji procesu kształcenia i badań naukowych w przypadku poddawania uczelni ocenie parametrycznej oraz akredytacji (ocenie instytucjonalnej) PKA.

Dzieląc się tym sukcesem, serdecznie gratulujemy całej społeczności akademickiej WSF!

Więcej informacji nt. procedury wdrażania w WSF zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz ubiegania się o prawo stosowania Logo HR na naszej stronie internetowej: Human Resource Excellence in Research (HR Logo).

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych