Kiedy rozpoczynają się zajęcia?

Szczegółowe informacje na temat pierwszych zajęć oraz szczegółowy harmonogram zjazdów będą zamieszczone w e-dziekanacie w zakładce „Plany zajęć” oraz na naszej stronie internetowej: www.wsf.edu.pl

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych