Wykład gościnny - dr Paul A. Falzon z University of Malta
05.11.2018

 

W dniach 5-9 listopada 2018 r. gościł w naszej uczelni dr Paul A. Falzon z Institute of Linguistics and Language Technology, University of Malta. Wizyta odbyła się w ramach współpracy Wyższej Szkoły Filologicznej z uniwersytetem maltańskim, który jest wieloletnim partnerem WSF w Programie Erasmus+.

Dr Paul A. Falzon wprowadził naszych studentów w tematykę swojej dziedziny badawczej tj. analizy różnych form dialogu i wypowiedzi w ujęciu etnometodologicznym. Nasz gość poddał rozważaniom zagadnienia komunikacji bezpośredniej „face-to-face” oraz z tej z wykorzystaniem współczesnych technologii, dialogu nieformalnego oraz formalnego - charakterystycznego dla środowiska pracy.     

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych