Corporate Readiness Certificate 2019 – zapisy na szkolenie: Design Thinking – metodyka myślenia projektowego w środowisku IT
Corporate Readiness Certificate 2019 – zapisy na szkolenie: Design Thinking – metodyka myślenia projektowego w środowisku IT

Corporate Readiness Certificate to program edukacyjny realizowany od 2014 roku, a w roku akademickim 2018/2019 mamy przyjemność zaprosić Was do kolejnej VI edycji! CRC to oferta dla aktywnych i otwartych na pozyskiwanie dodatkowej wiedzy i nowych umiejętności studentów, która daje unikalne możliwości rozwoju zawodowego.

Opis szkolenia:
Design Thinking to nowoczesne i coraz częściej wykorzystywane podejście do tworzenia rozwiązań biznesowych w środowiskach usług IT. Metodyka ta bazuje na pogłębionym zrozumieniu celów klienta i wnikliwej obserwacji rutynowych zachowań i działań klienta oraz użytkowników końcowych, którzy są również zaangażowanie w sam proces twórczy. W ten sposób lepiej można zdefiniować potrzeby klienta, dopasować do nich odpowiednio skrojoną ofertę biznesową jak również wyeliminować niepotrzebną pracę i nadmiarowe testowanie produktu. W trakcie kursu studenci poznają i nauczą się stosowania tej metodyki poprzez ćwiczenia, wykłady i uczestnictwo w warsztatach.

Tematy:

  • Design Thinking wprowadzenie i kluczowe pojęcia: the loop & artifacts;
  • Źródła informacji, strukturyzowanie informacji, tworzenie persony, empatia;
  • Idee, cele i rozwiązania (Ideas, Hills and Solutions);
  • Tworzenie prototypów, weryfikacja przez użytkowników końcowych, playbacks;
  • Agile i Design Thinking – synergia.

Organizacja zajęć:
5 zajęć (1 x w tygodniu); czas trwania pojedynczych zajęć: 2,5 h, początek zajęć o godzinie 15:30. Kurs organizowany w okresie: kwiecień – maj 2019 w salach wykładowych Wyższej Szkoły Filologicznej.
Egzamin wstępny: 5.03.2019: Test z elementarnej znajomości wykorzystania IT w rozwiązaniach biznesowych (w języku angielskim).

Dodatkowe wymagania na kursie:

  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • Umiejętność pracy w zespole, nastawienie na rozwiązywanie problemów

Nazwisko*
 Imię*
 Telefon* 
(W przypadku podania numeru  stacjonarnego prosimy o podanie  kierunkowego) 
 
 Adres e-mail*

 Uczelnia*

 Stopień studiów*


I

II

Absolwent (do 1 roku od ukończenia studiów)


 Rok studiów*


I (I st.)

II (I st.)

III (I st.)

I (II st.)

II (II st.)

Absolwent (do 1 roku od ukończenia studiów)


 Wydział*

Wszystkie zgody są dobrowolne. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć każdą ze zgód. Szczegóły dotyczące sposobu oraz skutków cofnięcia każdej ze zgód znajdziesz w Polityce Prywatności. Zapoznaj się z Polityką Prywatności.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 32. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsf.edu.pl.

*Deklaruję chęć udziału w zajęciach "Design Thinking – metodyka myślenia projektowego w środowisku IT" w ramach programu Corporate Readiness Certificate 2019 i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji tego programu (brak tej zgody uniemożliwi udział w zajęciach "Design Thinking – metodyka myślenia projektowego w środowisku IT").

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych - WSF w celach marketingowych i reklamowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od WSF informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na kontakt ze strony administratora danych osobowych, z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego.

 

Śledź nas na

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Polityka prywatności