Harmonogram roku akademickiego 2019/2020

Studia niestacjonarne licencjackie:  filologia germańska od podstaw, hiszpańska, włoska
Studia niestacjonarne magisterskie:
filologia germańska, hiszpańska, włoska

   Semestr zimowy
  05.10.2019  - 21.02.2020
 Semestr letni
  22.02.2020 - 25.09.2020
 Zajęcia dydaktyczne  05.10.2019 - 02.02.2020 22.02.2020 - 14.06.2020
 Ferie świąteczne  23.12.2019 - 05.01.2020 09.04.2020 - 15.04.2020
 Sesja egzaminacyjna  03.02.2020 - 16.02.2020 15.06.2020 - 12.07.2020
 Poprawkowa sesja egzaminacyjna  23.02.2020 - 08.03.2020 01.09.2020 - 13.09.2020
 Praktyki zawodowe  05.10.2019 - 21.02.2020 22.02.2020 - 25.09.2020

Ważne daty i terminy:

do 09.02.2020  Egzaminy warunkowe z PNJ - za ubiegły rok akademicki
do 20.06.2020  Termin składania prac dyplomowych
do 14.06.2020  Zaliczenia warunkowe z PNJ - za semestr zimowy
27.06 - 18.07.2020  Egzaminy dyplomowe 
do 21.08.2020  Drugi termin składania prac dyplomowych
01.09 - 13.09.2020  Egzaminy dyplomowe w drugim terminie

Terminy zjazdów:
 
Semestr zimowy
 Październik 2019
05 - 06
19 - 20
 Listopad 2019
09 - 10
23 - 24
 Grudzień 2019
07 - 08
21 - 22
 Styczeń 2020
18 - 19
 Luty 2020
01 - 02
Semestr letni
 Luty 2020
22 - 23
 Marzec 2020
07 - 08
21 - 22
 Kwiecień 2020
04 - 05
25 - 26
 Maj 2020
16 - 17
30 - 31
 Czerwiec 2020
13 - 14
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych