Harmonogram roku akademickiego 2019/2020
Studia stacjonarne licencjackie i magisterskie – wszystkie specjalności

   Semestr zimowy
 01.10.2019  - 14.02.2020
 Semestr letni
  17.02.2020 - 25.09.2020
 Zajęcia dydaktyczne 01.10.2019 - 03.02.2020 17.02.2020 - 08.06.2020*
 Ferie świąteczne 23.12.2019 - 03.01.2020 09.04.2020 - 15.04.2020
 Sesja egzaminacyjna 04.02.2020 - 07.02.2020 09.06.2020 - 03.07.2020
 Przerwa międzysemestralna 10.02.2020 - 14.02.2020 06.07.2020 - 31.08.2020
 Poprawkowa sesja egzaminacyjna 17.02.2020 - 28.02.2020 01.09.2020 - 13.09.2020
 Praktyki zawodowe 01.10.2019 - 14.02.2020 17.02.2020 - 25.09.2020
 Dni wolne od zajęć 30.10.2019 - 31.10.2019

Ważne daty i terminy:

do 07.02.2020  Egzaminy warunkowe z PNJ - za poprzedni rok akademicki
do 08.06.2020  Zaliczenia warunkowe z PNJ - za semestr zimowy
do 16.06.2020  Termin składania prac dyplomowych
23.06 - 13.07.2020  Egzaminy dyplomowe
do 21.08.2020  Drugi termin składania prac dyplomowych
01.09 - 13.09.2020  Egzaminy dyplomowe w drugim terminie

* 08.06.2020 r. (poniedziałek) zajęcia odbywają się według planu piątkowego

 

 

© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych