Gościnny wykład Profesor Gabrielli Capozza
01.06.2019

Zapraszamy na relację ze spotkania napisaną przez naszego wykładowcę prof. dr. hab. Artura J. Katolo:

 

        "Atoli, działo się to dnia 1 czerwca Roku Pańskiego 2019, o godz. 11.00 przed południem,w mieście Wrocławiu. W siedzibie Alma Metr naszej stawili się byli, w swych osobistych postaciach, goście z kraju zamorskiego, Italiją zwanego: Wielce Szanowna Pani Prof. Gabriella Capozza (Uniwersytet w Barii), z Mężem Swoim, Wielce Dostojnym Imć Panem Dziekanem Prof. Bruno Notarnicola (Uniwersytet w Barii – Wydział w Taranto), jak również Jego Dostojnością, Imć Panem Dr. Giovannim Bianco (Uniwersytet w Barii).

O wzmiankowanej powyżej godzinie odbyło się spotkanie z Jego Magnificencją Panem rektorem WSF Prof. Norbertem Morcińcem. Po słowach powitania, Wielce Dostojni goście udali się do sali 316.

O godz. 11.30 Pani Prof. Gabriella Capozza, w ramach zajęć Prof. Artura Katolo, poprowadziła wykład dla 1 roku studiów magisterskich z italianistyki pt. „Il personaggio di Arlecchino - figura centrale della Commedia dell'Arte, dalle origini alle commedie di Carlo Goldoni”. 

Niegodny świadek tegoż wydarzenia, a piszący te słowa w swej osobistej postaci, zaświadcza, iż wykład został przyjęty przez studentów z właściwym sobie zainteresowaniem, jak również radością, iż o stawianych pytaniach nie wspomina się. Tuszę, iż wykład ten przyczynił się do zwiększenia motywacji P. T. Żaków naszych do pilnego, tudzież użytecznego i radosnego, zgłębiania tajników włoskiego języka.

Po wykładzie, Pani Profesor raczyła była uczestniczyć również w seminarium magisterskim Prof. Artura Katolo. W trakcie zajęć prowadzone były dyskusje dotyczące układania planów prac, jak również dokonywano poprawek i precyzacji już istniejących. Także tę część spotkania P. T. Studenci przyjęli z właściwą sobie radością, iż o wdzięczności  ie wspomni się.

Kończąc niniejszą relacje, a iżby inkomadycyi zbytniej nie czynić, niegodny kronikarz piszący te słowa, tuszy, iż podobne spotkania w przyszłości owocnymi, ubogacającymi jak również pożytecznymi dla P. T. Rzeszy Żakowskiej naszej Alama Mater, okażą się."

 

 

 
 
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych