prof. dr hab. Artur Katolo

Absolwent filologii klasycznej (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” w Rzymie), teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie oraz Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale w Mediolanie), bioetyki (Scuola di Medicina e Scienze Umane w Mediolanie - obecnie Università Vita e Salute), dydaktyki języka włoskiego (Istituto Univeristario ICOTEA w Ispica (RG) oraz Scuola Leonardo da Vinci w Rzymie), filologii angielskiej (Università degli Studi G. Marconi w Rzymie).

 

Praca naukowo-dydaktyczna:
1997-2000 – profesor Seminario Vescovile – Scuola di Formazione Teologica  w San Miniato (PI);
2000-2002 – redaktor w Instytucie Jana Pawła II - Katolicki Uniwersytet Lubelski;
2002-2012 – profesor i kierownik katedry filozofii-teologii moralnej w Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Istituto Filosofico-Teologico Cosentino oraz Istituto Superiore di Scienze Religiose w Rende (CS);
2010-2017 – dyrektor naukowy periodyku „Dike kai nomos. Quaderni di cultura politico-giuridica”, Falco Editore, Cosenza;
2008-2018 – profesor w Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku – Wydział Studiów Edukacyjnych oraz Wydział Neofilologii (Italianistyka).
Od 2018 – profesor w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu – Italianistyka.
We Włoszech i w Polsce wypromował 4 doktorów, 130 magistrów i 20 licencjuszy.

Zainteresowania badawcze:

 • Włochy Południowe – dialekty, historia, kultura
 • Figury teologiczne w języku literatury włoskiej
 • Język i kultura Arbereshów – mniejszości historyczno-etnicznej w Kalabrii i na Sycylii
 • Przekłady tekstów źródłowych z języka włoskiego (w tym dialekty) i łacińskiego

Publikacje naukowe: 

Wybrane publikacje książkowe:

 1. La medicina disumana... Politica sanitaria del Terzo Reich come negazione dei principi morali della medicina, Gaudium, Lublin-Rende 2009.
 2. G. Cappeletto, Hiob. Człowiek i Bóg spotykają się w cierpieniu [Giobbe. L'uomo e Dio s'incontrano nella sofferenza], tłum. z jęz. wł. A. Katolo, Gaudium, Lublin 2009.
 3. A. Katolo, P. B. Helzel (a cura di), Autorità e crisi dei poteri, CEDAM, Padova 2012.
 4. E. Zolli, Nazarejczyk [Il Nazareno], tłum. z jęz. wł. A. Katolo, Instytut Globalizacji, Gliwice 2015.
 5. Papież Franciszek, Rodzina uratuje świat [La famiglia genera il mondo], tłum. z jęz. wł. A. Katolo, Instytut Globalizacji, Gliwice 2016.
 6. Starożytna kultura zdrowotna wybranych ludów: Mezopotamii, Hetytów, Hebrajczyków, Etrusków. Ślady leksykalne, JUT, Lublin 2018.
 7. Skrócony leksykon terminologii kościelnej włosko-polski i polsko-włoski. Vocabolario breve della terminologia ecclesiastica italiano-polacco e polacco-italiano, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2019.
Wybrane artykuły w monografiach i periodykach naukowych:
 1. Lo sport nell'antico Vicino Oriente, in: La “metamorfosi” dello sport: un approccio multidisciplinare, F. E. Rubino, P. B. Helzel, L. Bulinski (a cura di), Ed. Franco Angeli, Milano 2016, s. 13-19.
 2. Diritti e doveri del cittadino secondo l’antica legge sumerica: Codice di Ur-Namma [Nammu] (2100 A. C.) e Codice di Lipit Ishtar (CA. 1930 A. C.), in: La cittadinanza quale „valore”. Un approccio giuridico-economico, a cura di V. E. M. Flores, F. V. Ponte, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano 2018, s. 133-144.
 3. Etruscans and their medical culture, “Theologos. Theological Revue” 2018 , 1, s. 191-197.
 4. Kolumbowie literatury arberisht. Potęga słowa pisanego w zachowaniu własnej tożsamości kulturowej na obczyźnie, w: Naukowy fermuar: ponowoczesne dyskursy edukacyjno-kulturowe z książką w tle, red. A. Bzymek, Ateneum Szkoła Wyższa, Gdańsk 2016, s. 267-279.
 5. Ludowe pieśni paraliturgiczne Arbereshów, „Ateneum Kapłańskie” 2018, 3, s. 525-535.
 6. Il medico e la terapia nell´Antico Testamento, „Theologos. Theological Revue” 2018, 2, s. 207-212.
 7. Stregoneria e superstizione in decreti sinodali della Diocesi di Bisignano in Calabria (1630-1678), „Kościół i Prawo” 2018, 1, s. 19-27.
 8. Szkoły medycznej w Salerno traktat z XIII w. „De flore dietarum”, „Zeszyty Naukowe Collegium Balticum” 2018, 13, s. 231-256.
 9. La giustizia e la tutela e dei diritti umani a livello internazionale secondo la teoria di  Pawel Wlodkowic (1370-1443), “Dike kai nomos” 2011, 1, s. 43-61.
 10. Śmierć w kulturze etruskiej, w: Śmierć w wielu odsłonach. Problemy wybrane, red. E. Żywucka-Kozłowska, A. Opalska, M. Treder. KPP Monografie, Olsztyn 2017, s. 7-17.
 11. Gli “otto miti” dei mass-media, in: E. R. Zaffaroni, M. Caterini (a cura di), La sovranità mediatica. Una riflessione tra etica, diritto ed economia, CEDAM, San Giuliano Milanese 2014, s. 1-11
 12. Etymology of the Legal-Canonical, Medical and Theological Terms Used in the „Edict of the General Vicar of the Catania Diocese Concernig the Cesarean Section and Bridal Blessing” by Vincenzo Maria Paterno’ (01.06.1742), „Kościół i Prawo” 2019, 1.
 
Więcej:http://publicationslist.org/php/search.php?q=Katolo+Artur 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych