mgr Ewa Łabaj

Absolwentka polonistyki na Slawistyce Wiedeńskiej, pedagogiki szkoły wyższej na Uniwersytecie w Salzburgu, germanistyki w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. Ponadto studiowała pedagogikę czasu wolnego oraz logopedię. 

Lektor języka niemieckiego oraz polskiego jako obcego, logopeda, członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (PSNJN). Specjalizuje się w nauczaniu języka niemieckiego oraz polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania, prowadzeniu kursów przygotowujących do egzaminów państwowych, kursów branżowych w firmach, a także w prowadzeniu warsztatów językowych oraz szkoleń z zakresu nowoczesnych metod nauczania języków obcych.

Zainteresowania badawcze:  

Interesuje się glottodydaktyką, psycholingwistyką oraz logopedią.

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych