Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
07.10.2019

7 października wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu otworzyliśmy rok akademicki 2019/2020. W uroczystości wzięli udział studenci, przedstawiciele nauki, biznesu oraz władz samorządu. Nie zabrakło gościa specjalnego – Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.

Gospodarzami inauguracji byli:

 • Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, prof. dr hab. Stefan Forlicz,
 • Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, prof. dr hab. Norbert Morciniec,
 • Jego Magnificencja Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, prof. dr hab. inż. Jacek Mercik,
 • Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, dr Radosław Kamiński,
 • Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, dr Katarzyna Mizera,
 • Dziekan Wydziału Neofilologii Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, dr Anna Pol.

Inauguracja rozpoczęła się od wygłoszenia przemówień otwierających rok akademicki przez Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu prof. dr hab. Stefana Forlicza oraz Rektora Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu prof. dr hab. Norberta Morcińca. Nie zabrakło wystąpienia Pana Macieja Kolasińskiego, Wiceprezesa Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia - Założyciela Grupy Wyższych Szkół Bankowych.

W tym roku mieliśmy przyjemność wysłuchać przemówienia Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, który zapowiedział dążenie do zacieśnienia współpracy miasta z uczelniami wyższymi niepublicznymi. Podziękował studentom, za wybór miasta Wrocławia - miasta akademickiego, na miejsce odbycia studiów.

Tradycyjnie nie zabrakło nagród i wyróżnień:

 • Rektorowi Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu prof. dr. hab. Stefanowi Forliczowi wręczono Złoty Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla rzemiosła Polskiego”. Medal został osobiście wręczony przez Prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniewa Ładzińskiego.
 • Odbyły się promocje doktorskie. Dyplomy otrzymały cztery osoby, które w 2019 r. na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskały stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.
 • Wręczono „Złote Papirusy”, stanowiące specjalne wyróżnienie, którymi Władze Wyższej Szkoły Bankowej honorują osoby szczególnie zasłużone dla uczelni.
 • Tradycyjnie wręczono nagrody najlepszym absolwentom studiów licencjackich i magisterskich z naszej uczelni – WSF oraz WSB.
 • Wyższa Szkoła Bankowa odznaczyła tytułem Partnera Biznesowego Roku 2019 firmę Materialise S.A. z którą w roku akademickim 2018/2019 współtworzyła pilotażowy program studiów dualnych dla kierunku studiów inżynieria zarządzania.
 • Wręczono nominację na Przewodniczącego Rady Programowej Centrum Biznesu Rodzinnego Panu Wojciechowi Wróblowi, właścicielowi Grupy Wróbel, jednej z największych firm motoryzacyjnych w Polsce i Konsul Honorowy Gruzji. Nominację wręczył Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dr Marek Natalli.
 • Wyróżniono pracowników obu uczelni za działalność naukową oraz działalność organizacyjną.

Podczas Inauguracji Roku Akademickiego powitaliśmy w społeczności akademickiej studentów I roku Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Studenci reprezentujący uczelnię uczestniczyli w uroczystym ślubowaniu i zostali pasowani przez Ich Magnificencje Rektorów. Z tej okazji wykonany został również fragment średniowiecznej pieśni studenckiej "Gaudeamus igitur", który zaśpiewał dla nas chór Cantiamo Tutto pod batutą Sebastiana Sikory.

Na zakończenie uroczystości dr hab. Romuald M. Łuczyński, prof. WSB we Wrocławiu, wykładowca na kierunku turystyka i rekreacja poprowadził wykład inauguracyjny pt. „Rezydencje arystokratyczne w Sudetach czeskich jako atrakcje turystyczne” oprawiony wystawą autorskich fotografii. Profesor Romulad M. Łuczyński zajmuje się dziejami Dolnego Śląska, jest członkiem Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego oraz Fundacji Księżnej Daisy w Wałbrzychu, redaktorem naczelnym ogólnopolskiego czasopisma „Sudety. Przyroda. Kultura. Historia”, autorem książek o tematyce dolnośląskiej, organizatorem wystaw dawnej książki, grafiki i ekslibrisów z własnych zbiorów oraz wystaw fotograficznych przedstawiających dolnośląskie rezydencje i sudeckie krajobrazy.

Inaugurację poprowadził dr Jan Świderski, Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania WSB we Wrocławiu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Inauguracji

 

© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych