WSF patronem 3 znanych konkursów językowych
14.01.2020

 

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu z radością wspiera wszelkie inicjatywy szkół związanych z popularyzowaniem nauki języków obcych oraz szerzeniem wiedzy interkulturowej. Od lat współpracuje ze środowiskiem szkół ogólnokształcących z Wrocławia i Dolnego Śląska, będąc partnerem honorowym konkursów językowych.  Również w bieżącym roku akademickim Wyższa Szkoła Filologiczna udziela patronatu honorowego oraz włącza się w organizację konkursów językowych, których realizacja będzie przebiegała na przełomie stycznia, lutego i marca 2020 r.  

 

Konkurs Szkolny Poliglota. Czyli: jak biegły jesteś w językach obcych?

„Szkolny Poliglota” to szkolny konkurs organizowany przez XII LO im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu, skierowany do uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs w tym roku obchodzi 10-lecie. Natomiast Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu została jego główny partnerem.

Tytuł Wrocławskiego Szkolnego Poligloty uzyskuje uczeń, który wykaże się najlepszą znajomością dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego lub języka angielskiego i języka francuskiego, a także wykaże się wiedzą z zakresu m. in. geografii, historii, kultury, znanych osobistości, muzyki czy życia codziennego wybranych krajów.

Z ramienia WSF trzech wykładowców (anglista, germanista i romanista) zasiada w roli jury podczas finałowego etapu konkursu, które ma mieć miejsce 30 stycznia br. WSF ma również przyjemność ufundowania nagród rzeczowych dla trzech pierwszych finalistów konkursu.

Więcej o konkursie: www.lo12.wroc.pl/glowna/o-szkole/konkursy-dwunastki/szkolny-poliglota/

 

„Union Jack Contest+” 

Union Jack Contest+” to dolnośląski konkurs organizowany przez Liceum Ogólnokształcące nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu.

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim, kulturą anglojęzyczną oraz umożliwienie uczniom porównania swoich umiejętności językowych z umiejętnościami innych uczniów. Na poszczególnych etapach konkursu będzie sprawdzana umiejętność gramatyki, czytania ze zrozumieniem, formułowania wypowiedzi oraz umiejętność radzenia sobie z kreatywnymi zadaniami językowymi.

Wyższa Szkoła Filologiczna obejmuje konkurs patronatem honorowym wraz z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego i Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Natomiast jeden z naszych wykładowców języka angielskiego, weźmie udział finałowych obradach jury konkursu, które odbędą się w dniu 06.02.2020 r.

Więcej o konkursie: https://www.lo5.wroc.pl/index.php/union-jack-contest

 

 

„Il Bel Pease”

„Il Bel Pease” to ogólnopolski konkurs z języka włoskiego organizowany przez Liceum Ogólnokształcące nr IX we Wrocławiu, jego finał odbędzie się 20 marca 2020 r.

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych nauki języka włoskiego ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych umiejętności językowych, które są główną częścią składową egzaminów językowych i egzaminu maturalnego, przeprowadzanego w szkołach średnich.

W bieżącym roku szkolnym/akademickim realizowana będzie IX edycja konkursu nad którym WSF obejmie patronat honorowy podobnie jak: Ambasada Włoch w Warszawie, Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

WSF ma również przyjemność ufundowania nagród dla trzech pierwszych finalistów konkursu w postaci bezpłatnego pierwszego roku studiów.

Więcej o konkursie: http://www.lo9.wroc.pl/index.php/aktualnosci/452-ix-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-il-bel-paese

 

Wszystkim uczestnikom biorących udział w konkursach życzymy powodzenia. Cieszymy się, że współpraca naszych placówek przyczyni się do jeszcze szerszego promowania i upowszechniania nauki języków obcych wśród młodzieży.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych