Sprawdź swoje talenty i mocne strony z Insightful Profiler™ (iP121) Advisio
15.01.2020

 

Biuro Karier WSF zaprasza studentów WSF do skorzystania z kwestionariusza osobowości Insightful Profiler™ (iP121) Advisio. Obejmuje on kompleksowe i rzetelne profilowanie osobowości zawodowej zgodnie z pięcioczynnikowym modelem osobowości (tzw. „Wielką Piątką”). 

 
Z kwestionariusza mogą skorzystać studenci 2 i 3 roku studiów licencjackich oraz 1 i 2 roku studiów magisterskich. Narzędzie jest zakupione w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju WSF” i można z niego skorzystać bezpłatnie po wypełnieniu odpowiednich dokumentów. Test wykonuje się on-line.
 
Kwestionariusz osobowości INSIGHTFUL PROFILER™ (iP121) to wystandaryzowane narzędzie psychometryczne; obiektywne, o wysokiej rzetelności i trafności. 
Kwestionariusz służy do badania predyspozycji zawodowych, pozwala również oszacować zdolność dopasowania kandydata do wymagań stanowiskowych i oczekiwań pracodawcy. 
 
Z wykorzystaniem rozwiązania psychometrycznego INSIGHTFUL PROFILER™ (iP121) można uzyskać informację o takich cechach jak:
  • Poziom odporności na stres
  • Gotowość do podejmowania trudnych wyzwań i ryzyka
  • Poziom zorganizowania i konsekwencji
  • Poziom kreatywności
  • Niezależność w myśleniu, ambicji w własnym rozwoju
  • Poziom asertywności, proaktywności w realizacji zadań 
  • Umiejętność pracy w zespole

 

Czas wykonania testu: wynosi około 20 minut (kwestionariusz składa się ze 121 stwierdzeń), wykonywany jest on-line. 
 
Chcesz zobaczyć przykładowy raport, kliknij w link
 
Chcesz wiedzieć więcej na temat testu, kliknij tutaj
 
Jeśli chcesz skorzystać z iP121 napisz e-mail na: k.likus@wsf.edu.pl 
W tytule maila prosimy wpisać: Test iP121
W treści maila prosimy zamieścić:
informację o rodzaju filologii, specjalności i roku na którym Pan/Pani  studiuje. 
Otrzymasz zwrotnie wzory dokumentów, po ich wypełnieniu i dostarczeniu/odesłaniu do Biura Karier otrzymasz link do testu. 
 
Informujemy, że uczelnia posiada ograniczoną ilość wykupionych testów. 
 
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych