Komunikat o zawieszeniu zajęć
24.04.2020

AKTUALIZACJA - z dnia 24.04.2020 r.


Decyzją władz państwowych, władze Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu odwołują zajęcia dydaktyczne, szkolenia oraz zaplanowane wydarzenia od 12 marca do 24 maja 2020 r. włącznie.

Od 23.03.2020 r. uczelnia prowadzi zajęcia w trybie zdalnym.

Nie wstrzymujemy funkcjonowania uczelni, a jedynie zamykamy budynek. Wszystkie działy obsługowe będą w dalszym ciągu do dyspozycji -  zdalnie. Dwa dni w tygodniu w wyznaczonych godzinach pracownicy działów obsługowych będą prowadzić dyżury na uczelni.

 

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania uczelni oraz sposobu realizacji zajęć dydaktycznych będą przekazywane na bieżąco za pośrednictwem e-dziekanatu.

Bez względu na okres zawieszenia zajęć gwarantujemy, że cykl kształcenia zostanie zrealizowany a uczelnia pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami w tym zakresie.
 
 
Prosimy o zachowanie spokoju oraz stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Zachęcamy do zapoznawania się z aktualnymi informacjami zamieszczanymi na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 
 

 
KOMUNIKAT DZIEKANA
 
Wrocław, 10 marca 2020 r.
 
Dziekan Wydziału Neofilologii
Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
dr Anna Pol 
 
Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci
 
W trosce o Państwa bezpieczeństwo, mając na uwadze bezpośrednie zagrożenie związane 
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu 
 
zawiesza
 
od dnia 11 marca 2020 r. prowadzenie zajęć na studiach wyższych na czas nieokreślony.
Z uwagi na fakt, że decyzja wymusza podjęcie szeregu działań, których celem jest kontynuacja kształcenia w bieżącym semestrze, aktualnie Władze uczelni pracują nad skutecznymi rozwiązaniami umożliwiającymi realizację procesu dydaktycznego.
Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania uczelni oraz sposobu realizacji zajęć dydaktycznych będą przekazywane na bieżąco za pośrednictwem e-dziekanatu lub innymi kanałami informacyjnymi.
Sprawy administracyjne związane z obsługą toku studiów rekomendujemy kierować do Uczelni drogą mailową lub telefoniczną, wszelkie niezbędne adresy mailowe do kontaktu z administracją WSF dostępne są w e-dziekanacie, w sekcji kontakt.
 

dr Anna Pol 

Dziekan Wydziału Neofilologii
Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych