WSF partnerem Wrocławskiego Konkursu Szkolny Poliglota
30.01.2020
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu została głównym partnerem XIII edycji konkursu Szkolny Poliglota, którego tegoroczny tytuł nosił nazwę: Jak biegły jesteś w językach obcych?
Podczas finałowego etapu konkursu, który odbył się 30.01.2020 r., trzech wykładowców WSF zasiadło w jury (anglista, germanista i romanista).  Zadaniem jury było ocenienie wypowiedzi ustnych uczniów. 
Tytuł Wrocławskiego Szkolnego Poligloty uzyskał uczeń, który wykazał się najlepszą znajomością dwóch języków obcych, a także wiedzą z zakresu m.in. geografii, historii, kultury, znanych osobistości, muzyki oraz życia codziennego wybranych krajów.
WSF miało przyjemność ufundowania nagród rzeczowych dla trzech pierwszych finalistów konkursu.
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych