Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Mazurek-Przybylskiej
24.07.2020

 
22 lipca 2020 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Mazurek-Przybylskiej.
 
Pani Beata Mazurek-Przybylska przygotowała pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Posta i obroniła rozprawę doktorską pod tytułem: From Screen to Page. A study in the field of multimodal text translation based on Christopher Nolan’s „Interstellar” (2014) and its novelization by Greg Keyes. Tytuł rozprawy w j. polskim: Z filmu na stronę książki. Studium z dziedziny przekładu tekstów multimodalnych na podstawie filmu Christophera Nolana „Interstellar” (2014) i jego beletryzacji autorstwa Gregory Keysa.
Praca doktorska poświęcona jest beletryzacji i jej związkowi z filmem, który jest jej pierwowzorem, na poziomie kompozycyjnym, narracyjnym oraz znaczeniowym. 
 
Recenzentami rozprawy doktorskiej byli prof. dr hab. Piotr Cap z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr hab. Michał Szawerna z Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
Pani Doktor, serdecznie gratulujemy!
 
Streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Uczelni (bip.wsb.pl/wsf/rozprawy-doktorskie).
 
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych