Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sławomira Malaka
24.07.2020

 

22 lipca 2020 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sławomira Malaka.

Pan mgr Sławomir Malak przygotował pod kierunkiem prof. dr. hab. Norberta Morcińca i obronił rozprawę doktorską pod tytułem Przydatność materiałów glottodydaktycznych na przykładach koncepcji wybranych podręczników szkolnych wiodących polskich wydawnictw.

Recenzentami rozprawy doktorskiej byli prof. dr hab. Lesław Cirko z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dr hab. Roman Lewicki z PWSZ w Koninie.

Panu Doktorowi, serdecznie gratulujemy!

 

Streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Uczelni (bip.wsb.pl/wsf/rozprawy-doktorskie).

© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych