Nowe nadania stopnia naukowego doktora
27.07.2020

 
14 lipca 2020 r. odbyła się obrona rozprawy doktorskiej, pod kierunkiem dr. hab. Adama Wojtaszka, Pani mgr Beaty Bury pod tytułem English morpho-lexical borrowings in Polish business blogs.
 
Kolejne dwie obrony rozpraw doktorskich odbyły się 22 lipca 2020 r. Pani mgr Beata Mazurek-Przybylska przygotowała pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Posta rozprawę doktorską pod tytułem From Screen to Page. A study in the field of multimodal text translation based on Christopher Nolan’s „Interstellar” (2014) and its novelization by Greg Keyes.

Natomiast Pan mgr Sławomir Malak przygotował pod kierunkiem prof. dr. hab. Norberta Morcińca rozprawę doktorską pod tytułem Przydatność materiałów glottodydaktycznych na przykładach koncepcji wybranych podręczników szkolnych wiodących polskich wydawnictw. 
 
Wszystkie trzy rozprawy doktorskie zostały obronione z sukcesem. 22 lipca 2020 r. na posiedzeniu Rady Akademickiej Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu zostały nadanie stopnie naukowe doktora w dyscyplinie językoznawstwa Pani Beacie Bury, Pani Beacie Mazurek-Przybylskiej oraz Panu Sławomirowi Malakowi.
 
Gratulujemy!
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie >> https://www.wsf.edu.pl/87471.xml
 
     

 

© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych