Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Beaty Bury
23.07.2020

 
14 lipca 2020 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Bury.
 
Pani Beata Bury przygotowała pod kierunkiem dr. hab. Adama Wojtaszka i obroniła rozprawę doktorską pod tytułem English morpho-lexical borrowings in Polish business blogs. Tytuł rozprawy w j. polskim: Angielskie zapożyczenia morfologiczno-leksykalne na polskich blogach biznesowych.
 
Recenzentami rozprawy byli prof. PŚ dr hab. Piotr Mamet z Politechniki Śląskiej oraz dr hab. Marcin Zabawa z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 
Pani Doktor, serdecznie gratulujemy!
 
Streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Uczelni (bip.wsb.pl/wsf/rozprawy-doktorskie).
 
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych