Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Baczyńskiej
18.09.2020
16 września 2020 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdaleny Baczyńskiej.
 
Pani Magdalena Baczyńska przygotowała pod kierunkiem dr. hab. Adama Wojtaszka i obroniła rozprawę doktorską pod tytułem: Comparative analysis of translations performed by sworn translators of English appointed prior to and following the Act on Sworn Translators of 2004. A study in the field of legal translation. Tytuł rozprawy w j. polskim: Analiza porównawcza tłumaczeń wykonanych przez tłumaczy przysięgłych języka angielskiego przed oraz po wejściu w życie Ustawy o Zawodzie Tłumacza Przysięgłego z 2004 roku. Studium z dziedziny przekładu tekstów prawniczych.
Praca doktorska ma na celu ocenę jakości dokonywanego przekładu prawniczego przez tłumaczy przysięgłych w Polsce i może stać się punktem odniesienia dla tłumaczy, specjalistów w zakresie przekładu prawa oraz osób kształcących tłumaczy.
 
Recenzentami rozprawy doktorskiej byli prof. dr hab. Andrzej Łyda z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz dr hab. Marek Kuźniak z Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
Pani Doktor, serdecznie gratulujemy!
 
Streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Uczelni (bip.wsb.pl/wsf/rozprawy-doktorskie).

 

 

© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych