Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Biniek
18.09.2020

16 września 2020 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Kamili Biniek.

Pani Kamila Biniek przygotowała pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Piotrowskiego i obroniła rozprawę doktorską pod tytułem: Anglicisms in Polish Dictionaries of Foreign Words and Borrowings. Tytuł rozprawy w j. polskim: Anglicyzmy w polskich słownikach wyrazów obcych i zapożyczeń.
Prezentowana rozprawa doktorska plasuje się na styku lingwistyki kontaktu, leksykologii oraz leksykografii. W ramach dwóch pierwszych dziedzin badania dotyczą zapożyczeń z języka angielskiego w języku polskim, zwanych anglicyzmami. Drugim obszarem badawczym stała się leksykografia, a w szczególności wybrane polskie słowniki wyrazów obcych i zapożyczeń angielskich.


Recenzentami rozprawy doktorskiej byli prof. dr hab. Mirosław Bańko z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Marek Kuźniak z Uniwersytetu Wrocławskiego.
 

Pani Doktor, serdecznie gratulujemy!

Streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Uczelni (bip.wsb.pl/wsf/rozprawy-doktorskie)

 

© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych