Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Małgorzaty Sankowskiej-Jackiewicz.
18.09.2020

16 września 2020 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Małgorzaty Sankowskiej-Jackiewicz.

 

Pani Małgorzata Sankowska-Jackiewicz przygotowała pod kierunkiem dr. hab. Jacka Plecińskiego i obroniła rozprawę doktorską pod tytułem: Análisis contrastivo del uso del subjuntivo/cogniuntivo en las oraciones subordinadas sustantivas en la prensa Española e italiana con referencia a la lengua polaca. Tytuł rozprawy w j. polskim: Analiza kontrastywna użycia trybu łączącego w zdaniach podrzędnych podmiotowych i dopełnieniowych w prasie hiszpańskiej i włoskiej, z odniesieniem do języka polskiego.

Praca doktorska poświęcona jest analizie kontrastywnej użycia trybu łączącego w zdaniach podmiotowych oraz dopełnieniowych w języku hiszpańskim i włoskim. Głównym celem pracy jest wydobycie różnic w użyciu tego trybu w badanych językach. Analiza została podzielona na dwa poziomy językowe: syntaktyczny oraz semantycznopragmatyczny.

Recenzentami rozprawy doktorskiej były dr hab. Ingeborga Beszterda z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik z Uniwersytetu Śląskiego.

Pani Doktor, serdecznie gratulujemy!

Streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Uczelni (bip.wsb.pl/wsf/rozprawy-doktorskie)

 

© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych