Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Doroty Zawadzkiej
18.09.2020

16 września 2020 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Doroty Zawadzkiej.

 

Pani Dorota Zawadzka przygotowała pod kierunkiem prof. dr. hab. Norberta Morcinca i obroniła rozprawę doktorską pod tytułem: Tytuł rozprawy: Rzeczowniki polskie i niemieckie w zakresie minimum leksykalnego ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska dywergencji. Studium z dziedziny glottodydaktycznych analiz porównawczych.

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej oraz ustalenie prawdopodobnych trudności w opanowaniu rzeczowników ze względu na różnice między językiem niemieckim i językiem polskim.


Recenzentami rozprawy doktorskiej byli prof. dr hab. Lesław Cirko z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dr hab. Roman Lewicki z PWSZ w Konini.

Pani Doktor, serdecznie gratulujemy!

Streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Uczelni (bip.wsb.pl/wsf/rozprawy-doktorskie)

 

© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych