Pierwsze zajęcia organizacyjne i szkolenia z Microsoft Teams
22.09.2020

Zapraszamy na pierwsze zajęcia organizacyjne oraz szkolenia z Microsoft Teams!

 

Zajęcia organizacyjne

Zajęcia organizacyjne będą miały formę webinarów i odbędą się online. Nie musisz tego dnia przyjeżdżać na uczelnię, zarezerwuj sobie czas i zapewnij komfortowe miejsce ze stabilnym łączem internetowym, aby spokojnie uczestniczyć w spotkaniu i uzyskać wszystkie niezbędne informacje organizacyjne związane z rozpoczęciem studiów na WSB we Wrocławiu. Tego samego dnia będziesz mógł też uczestniczyć w szkoleniu z obsługi aplikacji Microsoft Teams, której znajomość będzie Ci potrzebna w trakcie studiów - to za jej pośrednictwem będzie się obywać większość zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Pierwsze zajęcia organizacyjne - dla kogo?

Pierwsze zajęcia organizacyjne przeznaczone są dla nowych studentów, którzy rozpoczynają kształcenie na pierwszym roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich oraz dla studentów WSF, którzy kontynuują naukę w WSB.


Terminy

Zajęcia odbędą się online w dwóch terminach:

  • 26 września br. (sobota) o godz. 10:00 - dla studentów niestacjonarnych,
  • 30 września br. (środa) o godz. 10:00 - dla studentów stacjonarnych.

Przewidywany czas spotkań to ok. 2 godziny.
Linki do webinarów wraz z informacją o sposobie logowania się do Microsoft Teams zostaną udostępnione w Extranecie oraz w e-dziekanacie przed wydarzeniami.


Program zajęć organizacyjnych

Na zajęciach organizacyjnych spotkasz się z Władzami uczelni oraz pracownikami działów administracyjnych, którzy przekażą Ci najważniejsze informacje dotyczące studiów w WSB. Podczas zajęć będziesz mógł zadawać pytania - na wszystkie odpowiemy w postaci FAQ, czyli zbioru najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, który udostępnimy Ci po webinarze.
Ramowy program spotkania:

1. Poznasz Jego Magnificencję Rektora prof. dr. hab. inż. Jacka Mercika.

2. Informacje związane ze sprawami studenckimi przekaże Ci Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB.

3. Dziekanat - to najważniejszy dla studenta dział administracyjny na uczelni, jego pracownicy opowiedzą Ci o m.in.:

a) legitymacjach - gdzie i kiedy będą wydawane,

b) ubezpieczeniu NNW,

c) zaświadczenia o statusie studenta - w jaki sposób je otrzymać?

4. Dział E-learningu i Multimediów - od pracowników tego działu dowiesz się m.in.:

a) jak działają platformy Extranet i Moodle,

b) jakie informacje i gdzie znaleźć w Extranecie i Moodle,

c) gdzie odbyć obowiązkowy kurs BHP (dla studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich).

5. Dział Obsługi Finansowej Studenta (DOFS) - pracownicy opowiedzą o m.in.:

a) rodzajach opłat i ich terminach,

b) rodzajach stypendiów i terminach wnioskowania.

6. Biblioteka i Czytelnia - pracownicy opowiedzą o m.in.:

a) zasadach korzystania z Biblioteki oraz Czytelni,

b) elektronicznych zasobach Biblioteki.

7. Centrum Współpracy Międzynarodowej - jego pracownicy opowiedzą o m.in.:

a) stypendiach Erasmus,

b) możliwościach udziału w projektach międzynarodowych.

8. Biuro Karier - pracownicy opowiedzą o m.in.:

a) zasadach zaliczenia i organizacji praktyk, które są obowiązkowe,

b) projektach podnoszących kompetencje prowadzonych przez Biuro Karier,

c) doradztwie zawodowym, z którego możesz skorzystać jako student WSB.


Jeśli nie możesz uczestniczyć

Udostępnimy zapis spotkania, więc jeśli nie możesz uczestniczyć w pierwszych zajęciach, to będziesz mógł się z nimi zapoznać w późniejszym, dogodnym dla Ciebie terminie. Jednak nie warto czekać, ponieważ stracisz możliwość bieżącego zadawania pytań.


Szkolenia z Microsoft Teams

W szkoleniach z Microsoft Teams mogą uczestniczyć wszyscy studenci WSB we Wrocławiu. Szkolenia odbędą w trzech terminach. Będą mieć ten sam poziom merytoryczny, więc możesz wybrać najdogodniejszy dla siebie termin uczestnictwa. Szkolenia są bezpłatne.
Terminy
Szkolenia odbędą się online w trzech terminach do wyboru:

  • 26 września br. (sobota) o godz. 15:00,
  • 27 września br. (niedziela) o godz. 15:00,
  • 30 września br. (środa) o godz. 15:00.

Przewidywany czas spotkań to ok. 2 godziny.
Linki do webinarów wraz z informacją o sposobie logowania się do Microsoft Teams zostaną udostępnione w Extranecie i e-dziekanacie przed wydarzeniem.

Do zobaczenia!

© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych