Zasady przyjęć - studia licencjackie (kierunki kontynuacyjne)
Zasady przyjęć - studia licencjackie (kierunki kontynuacyjne)

Podstawa kwalifikacji na filologię angielską i amerykanistykę:

 • nowa matura z języka angielskiego
  - podstawowa pisemna - wynik min. 75%, lub
  - rozszerzona pisemna - zdana, lub
  - ustna (bez określonego poziomu) - zdana, lub
  - zdawana jako przedmiot dodatkowy - zdana.
   
 • stara matura z języka angielskiego (pisemna lub ustna) - zdana

Jeśli nie spełniasz powyższych kryteriów, możesz ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie następujących dokumentów:

 • Certyfikaty FCE, CAE, CPE (ocena A, B lub C); TOEFL (min. 50% punktów) lub TELC (poziom min. B1); inne certyfikaty poświadczające znajomość języka na poziomie B1 wg ESOKJ.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu jako nauczyciel języka angielskiego z co najmniej rocznym stażem.
 • Świadectwo dojrzałości uzyskane w szkole lub oddziale dwujęzycznym.
 • Świadectwo matury międzynarodowej (IB) z języka angielskiego.
 • Świadectwo maturalne uzyskane w kraju anglojęzycznym.
 • Ukończony kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia w WSF oraz zdanie testu końcowego na min. 60%.
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w olimpiadzie języka angielskiego na szczeblu co najmniej okręgowym.
 • Zaświadczenie z innej uczelni o kwalifikacji na studia na filologię angielską/język angielski lub lingwistykę stosowaną.
 • Indywidualna decyzja Komisji Rekrutacyjnej, podejmowana na wniosek kandydata.

Kandydaci legitymujący się starą maturą, którzy nie spełniają żadnego z powyższych warunków przystępują do egzaminu wstępnego organizowanego przez WSF po złożeniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych lub po rejestracji w systemie rekrutacji on-line. Egzamin wstępny przeprowadzany jest w formie testu na poziomie B1 wg ESOKJ on-line za pośrednictwem platformy e-learningowej WSF.

Uwaga! W procesie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna nie bierze pod uwagę wyników z żadnych innych przedmiotów.

Podstawa kwalifikacji na filologię germańską: 

 • nowa matura z języka niemieckiego
  - podstawowa pisemna - wynik min. 75%, lub
  - rozszerzona pisemna - zdana, lub
  - ustna (bez określonego poziomu) - zdana, lub
  - zdawana jako przedmiot dodatkowy - zdana.
   
 • stara matura z języka niemieckiego (pisemna lub ustna) - zdana

Jeśli nie spełniasz powyższych kryteriów, możesz ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie następujących dokumentów:

 • Certyfikaty znajomości języka niemieckiego: ZD, ZDfB, ZMP, ZOP, KDS, GDS Goethe Instytut, DSD II, TELC (poziom co najmniej min. B1); inne certyfikaty poświadczające znajomość języka na poziomie B1 wg ESOKJ.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu jako nauczyciel języka niemieckiego z co najmniej rocznym stażem.
 • Świadectwo dojrzałości uzyskane w szkole lub oddziale dwujęzycznym.
 • Świadectwo matury międzynarodowej (IB) z języka niemieckiego.
 • Świadectwo maturalne uzyskane w kraju niemieckojęzycznym.
 • Ukończony kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia w WSF oraz zdanie testu końcowego na min. 60%.
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w olimpiadzie języka niemieckiego na szczeblu co najmniej okręgowym.
 • Zaświadczenie z innej uczelni o kwalifikacji na studia na filologię germańską/język niemiecki lub lingwistykę stosowaną. 
 • Indywidualna decyzja Komisji Rekrutacyjnej, podejmowana na wniosek kandydata.

Kandydaci legitymujący się starą maturą, którzy nie spełniają żadnego z powyższych warunków przystępują do egzaminu wstępnego organizowanego przez WSF po złożeniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych lub po rejestracji w systemie rekrutacji on-line. Egzamin wstępny przeprowadzany jest w formie testu na poziomie B1 wg ESOKJ. Test przeprowadzany jest on-line za pośrednictwem platformy e-learningowej WSF. Uwaga! W procesie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna nie bierze pod uwagę wyników z żadnych innych przedmiotów.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych