Czy mogę opłacać czesne gotówką, a nie przelewem?

 

Płatności przyjmujemy przelewem lub gotówką w Kwesturze. Każdy student WSF otrzymuje swój indywidualny numer rachunku rozliczeniowego, na który wnosi wszystkie opłaty. Stan swojego rachunku widzisz w e-dziekanacie, dzięki czemu masz pełną kontrolę nad swoimi zobowiązaniami względem uczelni. 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych