Jakie przedmioty muszę zdawać na licencjacką anglistykę?

 

Nie ma egzaminów wstępnych. Podczas rekrutacji na kierunki z programem kontynuacyjnym pod uwagę brana jest tylko znajomość języka angielskiego potwierdzona zdaną maturą lub innym dokumentem. Kandydat powinien posiadać znajomość języka na poziomie odpowiadajacym co najmnien B1 wg ESOKJ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Nie bierzemy pod uwagę polskiego, matematyki, etc. 

 

Natomiast jeśli nie znasz angielskiego na wymaganym poziomie proponujemy filologię angielską od podstaw. W tym przypadku nie musisz się wykazywać znajomością języka obcego. Studia będą wymagać dodatkowej pracy własnej w domu. Proponujemy skorzystać z możliwości wakacyjnego doszkolenia się na kursach on-line, które przygotowaliśmy dla naszych kandydatów. Szczegóły znajdziesz w zakładce Kurs przygotowawczy.

 

Szczegóły rekrutacji znajdziesz w Zasadach rekrutacji >>>

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych