Filologia hiszpańska licencjat - program studiów
Filologia hiszpańska licencjat - program studiów

W 2011 roku program studiów licencjackich w WSF został bardzo wysoko oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną i uznany za nowoczesny, atrakcyjny i przyjazny studentom. Jest w pełni zgodny z aktualnymi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Program studiów licencjackich na każdej filologii obejmuje:

  • Przedmioty Praktycznej Nauki Języka: mówienie, słuchanie, pisanie, rozumienie tekstu oraz fonetykę, gramatykę i inne. Będą Ci towarzyszyć przez całe studia.
  • Przedmioty kierunkowe, czyli kulturę i historię kraju danej filologii, historię literatury, historię języka, językoznawstwo, gramatykę opisową. Dzięki nim zrozumiesz nie tylko sam język, ale też mentalność jego rodzimych użytkowników. Będziesz wykorzystywać tę wiedzę w przyszłości. Na trzecim roku studiów wybierzesz seminarium, na którym pod opieką promotora powstanie Twoja własna praca dyplomowa z językoznawstwa, literatury, dydaktyki bądź tłumaczeń. Zawsze zgodnie z Twoim wyborem.
  • Przedmioty specjalizacji zawodowej, np. język w biznesie, język w środowisku IT, technologię informacyjną i inne.
  • Przedmioty kształcenia ogólnego (m.in. zajęcia wychowania fizycznego).
  • Praktyki zawodowe krajowe lub zagraniczne, w firmach, przedsiębiorstwach, instytucjach i szkołach.
  • Przedmioty dodatkowe, o ile takie wybierzesz.

 

 

 

 

 

© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych