Zasady przyjęć - studia licencjackie (kierunki od podstaw)
Zasady przyjęć - studia licencjackie (kierunki od podstaw)

Aby studiować anglistykę, germanistykę, hispanistykę, italianistykę czy norweski nie musisz znać języka kierunkowego. Możesz jednak wziąć udział w kursie przygotowawczym dla kandydatów na studia w WSF, aby opanować podstawowe zagadnienia z wybranego języka obcego jeszcze przed rozpoczęciem studiów. Dzięki temu możesz trafić do bardziej zaawansowanej grupy na zajęciach i efektywniej wykorzystać czas na uczelni.

Studia licencjackie mogą podjąć osoby posiadające świadectwo dojrzałości. O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych do wyczerpania limitu miejsc.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych